Představivost a fantazie

Broněk Bandas

Únor 2012

Určitě nejsem jediný, kdo si podle popisu v knize nebo vyprávění kamaráda dokáže  představit nějakou věc, pocit nebo vůni. Kolikrát už jste slyšeli „Zní to, voní to, chutná to  jako…“.  A pak třeba i po delší době uslyšíte zvuk, ucítíte vůni, dotknete se něčeho a řeknete si : „To je přeci ….“ a vašimi smysly teď již hmatatelná věc nebo pocit se spojí s představou v jeden celek a změní se na zkušenost.
Není to tak dlouho, co mně kamarád líčil pád prvolezce na umělé lezecké stěně v Kadani. Nejdřív uslyšel zvuk. Divný zvuk, vymykající se běžným vjemům a představám, který způsobil, že i když stál k místu neštěstí zády, okamžitě věděl, že se něco stalo. Přestože si můj kamarád prošel stresem z pohledu na krev, ošetřování a čekání na záchranku, jediné, co se mu ještě večer vracelo neodbytně a nepříjemně, byl právě jen ten zvuk, který vydalo tělo dopadnuvší na podlahu. Poslouchal jsem to vyprávění a v hlavě mně začala znít jedna sloka písně Stříhali dohola malého chlapečka od Josefa Kainara. Vytvořila se představa:
Jeden z nich Kulhavý učitel na cello
Zasmál se nahlas A všichni se pohnuli
Zasmál se nahlas A ono to zaznělo
Jako kus masa, když pleskne o zem.
Přichází lezecká sezóna. Přeji nám všem, aby se tahle představa nezměnila na zkušenost.

Broněk