Představujeme Horoklub

 

Horoklub Chomutov je dobrovolným, samosprávným sdružením občanů, projevujících zájem o horolezectví a hory jako takové. Klub má postavení právnické osoby charakteru občanského sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb.

Horoklub je nositelem horolezecké tradice v okrese Chomutov. Jeho počátky se datují do roku 1960, tehdy založeného jako HO při TJ Doly J. Švermy Jirkov, od 1.1.1985 přestoupil pod křídla TJ Klínovec. Od 1.1.1995 je Horoklub Chomutov samostatným právním subjektem. Je zastřešen Českým horolezeckým svazem (ČHS) a Mezinárodní horolezeckou asociací (UIAA).

Hlavním posláním klubu je vytváření příznivých podmínek pro provozování horolezectví za pravidelné účasti a pomoci svých členů. K 30. červnu 2021 klub sdružuje 104 členů (dětí, žen a mužů), z toho 26 v kroužcích mládeže, převážně z chomutovského regionu. V našich řadách však najdete i obyvatele Zlína, Sokolova, Lokte, Liberce či Mostu.

Pro své členy, zejména nováčky, pořádá klub metodické dny. Pod vedením vlastních vyškolených instruktorů zde mají všichni členové šanci získat či opětovně prověřit znalosti a bezpečné návyky pro provozování svého oblíbeného sportu. Nováčci se v rámci těchto konzultací postupně seznámí se základy první pomoci, teoretickými znalostmi o lanech, karabinách, uzlech, jištění, topografii, meteorologii, chráněných územích, lavinách, akutní horské nemoci atd. Při praktické části si vyzkoušejí uzlovací techniku, zakládání jištění, budování stanoviště, bezpečné slanění, zachycení modelového pádu spolulezce, výstup po laně, tyrolský traverz, orientaci v terénu, vylezení vícedélkové cesty, pohyb v ledovcovém terénu, záchranu po pádu do trhliny, zimní bivak a další činnosti.

Výkonný výbor Horoklubu se pravidelně schází první pondělí v měsíci od v Lezecké aréně Jirkov (v létě v restauraci U Slunce v Perštejně) a schůze jsou pro členy a zájemce o členství veřejně přístupné. Případné změny termínu schůzí nebo místa konání jsou zveřejňovány na klubových stránkách. Jako další forma prezentace činnosti klubu slouží venkovní vývěsky v centrech měst Chomutova a Kadaně. Informování členů o připravovaných či uskutečněných akcích zajišťuje také klubový časopis "Mantana", jehož první vydání spatřilo světlo světa v prosinci 1998. Několik našich členů patří také mezi příležitostné dopisovatele celorepublikových periodik (Montana, Turistika, Lidé a Hory).

Jako velmi zdařilá akce, určená širokému spektru návštěvníků, se zpětně jeví výstava fotografií s názvem "Horolezecká zastavení“, která se uskutečnila v březnu roku 2001 v SKKS v Chomutově. Mimo vystavovaných fotografií, většinou s horolezeckou tématikou, bylo možno zhlédnout také exponáty lezeckého vybavení, nebo se dozvědět mnoho zajímavého o historii lezení na Chomutovsku.

Na velice úspěšnou výstavu navázal Horoklub v roce 2005  druhou výstavou fotografií ze všech skalních oblastí světa pod názvem "Každý má svůj vrchol", a v roce 2010 již třetí fotografickou výstavou pod názvem "Kolik ozvěn se v dolinách ztratí".

V listopadu roku 2003, jsme se po dohodě s vedením CK ALPY, jako výhradním zástupcem OEAV (Rakouský alpský klub) pro Českou republiku, stali spoluorganizátory pravidelného, celorepublikového "Setkání 2003“. V Městském divadle v Chomutově tak proběhl již 13. ročník setkání milovníků hor z celé ČR.

Se záměrem zmapování "bílých míst“ a zpopularizování horolezectví v našem regionu byl Horoklubem Chomutov vydán v říjnu 1999 nákladem 500 výtisků Lezecký průvodce po oblastech SZ Čech. Po jeho rychlém rozebrání a následné aktualizaci bylo v září 2001 vydáno druhé, doplněné vydání nákladem 400 ks. Pro velký zájem bylo v roce 2005 vydáno i 3. vydání v nákladu 200 ks. Na sklonku roku 2013 vydává Horoklub po delším čase aktualizovaného horolezeckého průvodce po celých Krušných horách a Poohří opět v nákladu 500 výtisků. V červnu 2021 vychází doplněný dotisk tohoto průvodce opět v nákladu 500 ks.

V minulých letech byla díky materiálovému zabezpečení ČHS a nadšení několika našich členů uskutečněna výměna fixních zajišťovacích prostředků v některých, klubem spravovaných, skalních oblastech našeho regionu (Perštejn, Kotvina, Pyšná, Orasín, Kálek, Hroznětín, Strašidla a další). Tento krok bezesporu přispěl ke zvýšení bezpečnosti lezení v těchto oblastech.

Pro tréninkové účely za nepříznivých klimatických podmínek a pro rozvoj tohoto nového odvětví sportovního lezení byla vybudována umělá lezecká stěna v tělocvičně gymnázia v Kadani. Tato stavba byla provedena firmou Makak z Jablonce nad Nisou ve dvou etapách (1995 a 1997). Realizace tohoto podniku by nebyla možná bez výrazné sponzorské pomoci regionálních firem, zejména Severočeských Dolů, a.s. V následných letech vznikají ještě dvě menší boulderingové stěnky ve vlastnictví Horoklubu Chomutov. První z nich roku 1998 taktéž v tělocvičně gymnázia v Kadani, druhá roku 2003 v tělocvičně DDM v Chomutově.

Horoklub Chomutov věnuje spoustu času mládeži a v současné době provozuje horokroužek, v němž se učí horolezeckým dovednostem kolem 26 dětí .