Knihovna

V kanceláři klubu jsou k dispozici všem členům knihovna, která obsahuje horolezecké průvodce z domova i ze zahraničí. Je možné si průvodce zapůjčit či zkopírovat. Průvodce jsou rozděleni dle pořizovací ceny do tříd (100, 500, 1000), které současně určují výšku zálohy při půjčení.

 Půjčovné je závislé na době zapůjčení v následné výši:

- do 3 dnů: 0 %
- do 1. měsíce: 10 %
- do 2. měsíců: 50 %
- do 3. měsíců: 100%.

 Je možné si zapůjčit také časopis Montana, Everest a CAO News. Časopis Montana je archivován po dvou výtiscích od roku 1996, od roku 1999 po jednom výtisku, Everest od začátku roku 2001.

 

Seznam literatury k zapůjčení je v tomto souboru: