Konec světa 2012 ???!!!

Jířa Šťastný

Každý už určitě několikrát zaslechl, že rok 2012 má být podle některých proroctví koncem světa.  K tomuto tématu bylo napsáno mnoho článků, natočeno několik filmů a věnují se mu dokonce některé speciální webové stránky.   Např. na https://2012.konec-sveta.cz můžete shlédnout zajímavé video „Dešifrování minulosti: Konec světa 2012“, které v pěti dílech popisuje několik proroctví, která se k roku 2012 údajně váží.  Jedná se např. o proroctví Matky Shiptonové, indiánů kmene Hopi, indické Védy, Bible, proroka Nostradama či WEB-BOT projektu.  Pokud by opravdu všechna tato proroctví byla skutečná, tak už se jedná o statisticky významný soubor, který by mohl přesvědčit i zaryté materialisty.
Co je zajímavé, pozitivní a skutečné je, že podle čínského horoskopu přechází svět do Věku Vodnáře, což sebou nese vzrůstající zájem o duchovno a duši.  Další pozitivní zmínky o nastávající změně jsou, že lidstvo začne žít v souladu s přírodou, nebudou nemoci a války a lidé se začnou zajímat o svou vlastní podstatu bytí.  Věk Vodnáře neboli Zlatý věk, má přinést samá pozitiva, spojená s přirozeností a duchovnem, právě tak, jako je s tímto spjato i toto sluneční znamení.  Více podrobností o roku vodního draka si můžete přečíst na: https://www.horoskopnamiru.cz/ceka-nas-rok-vodniho-draka-2012.
V Mayském proroctví je skutečně zmínka o konci světa. Svět však jako takový skončit nemá, má skončit jedna etapa našeho světa a začít nová, lepší.  Prý se jedná o významný bod v životě na Zemi, který budou katastrofy jen doprovázet a vše vyústí ve změnu vnímání každého člověka (mluví se zpravidla o jakési „transformaci vědomí“, během které prý člověk zduchovní, nebo přehodnotí svůj žebříček hodnot) a přechod do Nového světa, v němž se lidstvo oprostí od majetku, hmoty a vrátí se ke starým hodnotám.  Například Matka Shiptonová předpokládá po katastrofách nástup Zlatého věku.
Shodně se na vývoj světa dívají Védy, podle kterých dnes žijeme v Železném věku, což je v interpretaci Véd věk poslední.   Po něm nastává zlom a „přetočení“ celého cyklu zpět na začátek ke  Zlatému věku, který bude prý už velmi brzy následovat. Zmínky o apokalyptických změnách jsou i v knize Zjevení svatého Jana, která je součástí Bible. Rovněž ani v Bibli se ovšem nepíše o absolutním konci světa - jsou zde zmínky o vzestupu „Druhého Ježíše Krista“, který by měl Zemi dovést k novým začátkům.  
Stejně jako spousta jiných kultur, které vlastnily prorocké dovednosti, i indiáni z kmene Hopi předpovídají vlnu katastrof jen jako doprovodný jev Očisty, která vymýtí zlo a potom začne nový, „Pátý“ svět s novými začátky pro „Matku Zemi“, jak naši planetu tradičně nazývají: „Nový svět bude dokonalý a Matka Země znovu rozkvete“.
Vrchol všeho by měl tvořit právě datum 21. 12. 2012, kdy podle zastánců fenoménu roku 2012 dojde k výjimečnému postavení planet ve vesmíru - Země, Slunce a střed Mléčné dráhy by měl ležet v přesné přímce. K tomuto výjimečnému postavení planet dochází jen jednou za 25 800 let a podle některých zdrojů může mít toto postavení znakem ukončení tak zvaného světového cyklu, po kterém dojde k obrodě světa a začátku cyklu nového. Právě v tomto dni by podle mnohých mělo skončit všechno zlé a odstartovat nová éra Země. I Mayové, kteří střed Mléčné dráhy nazývali „Vesmírná matka“, ukončením svého kalendáře 21. 12. 2012 odkazují podle mnohých badatelů jako např. J. M. Jenkinse právě na toto výjimečné planetární postavení.  Astronomové ovšem tuto teorii nemohou podpořit, protože pro velkou vzdálenost středu Mléčné dráhy od Sluneční soustavy je těžké určit přesnou polohu středu Mléčné dráhy, a tudíž i přesnou dobu, kdy k protnutí této přímky dojde. Obecně se nicméně spekuluje, že k tomu má dojít někdy v této době.
„Změnu světa“ (nikoliv definitivní záhubu) předpovídá pro naši dobu také spousta astrologů, kteří v nejbližší době očekávají přechod z věku Ryb do věku Vodnáře.  Přechod lidstva do dalšího astrologického věku jako do období míru a lásky od časů válek a chaosu se však zmiňuje už minimálně několik desítek let a existují četné předpovědi, kdy má tento věk nastat, což je nejspíše dáno tím, že tento přechod „z věku do věku“ má být postupný - mluví se o několika desítkách, až stovkách let.
Možná už teď trochu přemýšlíte o tom, že k nějaké změně opravdu dojde a v duchu si říkáte proč?  Proč by měla tato změna nastat právě letos?  Je tento rok opravdu tak zvláštní?  Asi není, ale jak říká jedno přísloví: „Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne“.  A jak to tak vypadá, tak přírodě už dochází trpělivost, protože to, co člověk na této planetě vyvádí, už zřejmě překračuje všechny meze (pokud nevíte, o čem mluvím, tak se podívejte na film „Home“ s výborným komentářem Zdeňka Svěráka).  A není to jen o vztahu přírodě, ale i mezilidské vztahy jsou na tom již tak špatně, že si politici mohou dovolit to, co nám právě předvádí.  To snad již více komentovat nemusím.
Se zatím nejpřesnějším a nejpodrobnějším popisem událostí, které by se měly udát koncem roku 2012, jsem se seznámil v knize Logické proroctví, jejímž autorem je Marcel Vanek (https://www.milahelp.cz/content/view/325/35/) .  Ačkoliv je tato kniha popisována jako „duchovní sci-fi román“, v podstatě shrnuje všechny výše uvedené skutečnosti a dopodrobna popisuje nejen události od 21. 12. 2012 (a to prakticky den po dni), ale také nastiňuje novou éru, která má přijít v následujících letech.  Přírodní katastrofa, která má zasáhnout Evropu, připraví o životy téměř dvě třetiny obyvatel, takže pro mnohé to opravdu bude konec světa.  Pro ty, co přežijí, to ale bude začátek nového věku.  Neříkám, že se všechno stane přesně tak, jak je uvedeno v této knize, protože žádné proroctví nemůže být příliš přesné, protože bychom se na to všichni perfektně připravili a nic by se vlastně nestalo, ale že se opravdu „něco velkého“ chystá, jsem se přesvědčil na silvestrovském pobytu, který jsem s Marcelem a partou jeho známých strávil v podhůří Šumavy.
Pokud jsem vás výše uvedenými fakty přeci jen trochu „nalomil“, zkuste si ten letošní rok opravdu užít.  Splňte si své sny, vyřešte všechny spory a snažte se co nejvíce času trávit s přáteli v přírodě a té pokud možno co nejméně ubližovat.
Jířa

Použité zdroje:
cs.wikipedia.org – Fenomén roku 2012
https://2012.konec-sveta.cz
https://www.milahelp.cz
https://www.horoskopnamiru.cz/ceka-nas-rok-vodniho-draka-2012.