Pár slov o naší oddílové metodice 

Metodika klubu, zkráceně "Horometodika", je osvětová činnost našich instruktorů, kteří předávají své zkušenosti a znalosti týkající se provozování horolezectví a to zejména s důrazem na "bezpečnostní hledisko" tohoto sportu. V souvislosti s tím dostali naši instruktoři nápad zřídit stránky, které by fungovaly jako takový oddílový strom moudrosti, kde by si mohl každý přečíst průšvihy a zkušenosti ostatních. Nejlepší prevencí před nehodami a úrazy je znalost jejich příčin, a proto chceme dát všem možnost se poučit z chyb ostatních. Touto cestou prosíme všechny o příspěvek ze svého lezeckého života, který by stál za zveřejnění pro poučení ostatních. Víme, že se nikdo nechce chlubit svými průšvihy, ale za případnou záchranu zdraví či dokonce života kamaráda to stojí. Navíc se může stát, že poučený bude ten, který vytáhne z bryndy právě Tebe nebo mne. Příspěvky budou v každém případě autorizovány.