Historie horolezectví

 

 

Historie lezení na Chomutovsku 

Zde se pokoušíme zmapovat historii horolezectví na Chomutovsku od svých počátků až do dnešních dní. Za poskytnutí mnoha podkladů, vědomostí a vzpomínek je třeba poděkovat mnoha pamětníkům, zejména pak manželům Chvojkovým a manželům Kutílkovým.