Představujeme Horoklub Chomutov

LeToš Dvořáček

Horoklub Chomutov je dobrovolným, samosprávným sdružením občanů, projevujících zájem o horolezectví a hory jako takové.  Klub má  postavení právnické osoby charakteru občanského sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb. Horoklub je nositelem horolezecké tradice v okrese Chomutov.  Jeho počátky se datují do roku 1960, tehdy založeného jako HO  při TJ Doly J. Švermy Jirkov,  od 1.1.1985 přestoupil pod křídla TJ Klínovec. Od 1.1.1995 je Horoklub Chomutov  samostatným právním subjektem.  Je zastřešen ČHS  (Český horolezecký svaz) a UIAA  (Mezinárodní horolezecká asociace).

Hlavním posláním klubu je vytváření příznivých podmínek pro provozování horolezectví, za pravidelné účasti a pomoci svých členů. Ke konci kalendářního roku 2003  klub sdružoval 116 členů (dětí, žen a mužů),  převážně z chomutovského regionu. V našich řadách však najdete i obyvatele Karlových Varů, Sokolova, Prahy, Loun, či Mostu.

Pro své členy, zejména nováčky,  pořádá klub pravidelně čtyřikrát do roka metodické dny. Pod vedením vlastních vyškolených  instruktorů, zde mají všichni členové šanci získat, či opětovně  prověřit  znalosti a bezpečné návyky pro provozování svého oblíbeného sportu.  Nováčci se v rámci  těchto konzultací  postupně seznámí se základy první pomoci, teoretickými znalostmi o lanech, karabinách, uzlech, jištění, topografii, meteorologii, chráněných územích,  lavinách, akutní horské nemoci atd. Při praktické části si vyzkoušejí  uzlovací techniku, zakládání jištění, budování stanoviště, bezpečné slanění, zachycení modelového pádu spolulezce, výstup po laně, tyrolský traverz, orientaci v terénu, vylezení vícedélkové cesty, pohyb v ledovcovém terénu, záchranu po pádu do trhliny, zimní bivak a další činnosti.

Mezi periodické aktivity klubu patří také pravidelné schůze členské základny, probíhající každé první úterý v měsíci od 18.00 hod v SKKS v Chomutově. Jako další forma prezentace činnosti klubu slouží venkovní vývěsky v centrech měst Chomutova a Kadaně.  Informování členů o připravovaných či uskutečněných akcích zajišťuje také klubový občasník ,,Mantana“, jehož první vydání spatřilo světlo světa v prosinci 1998. Několik našich členů patří také mezi dopisovatele celorepublikových periodik ( Montana, Turistika, Lidé a Hory, CAO News).

Jedna nově zavedená tradice Horoklubu je uspořádání Dětského dne pro děti z některého Dětského domova  v našem regionu. První  v pořadí  byl den pro děti z Dětského domova  Chomutov, Čelakovského ulice, uspořádaný v květnu 2002 v areálu DD. Následoval den pro Dětský domov Místo, uskutečněný  v říjnu 2003 u skal v Perštejně. Děti se nejenom něco zajímavého dozvěděly o našich aktivitách, ale také si některé techniky prakticky vyzkoušely.

Jako  velmi zdařilá akce, určená širokému spektru návštěvníků, se zpětně jeví výstava fotografií s názvem ,,Horolezecká zastavení“, která se uskutečnila v březnu roku 2001 v SKKS  v Chomutově.  Mimo vystavovaných fotografií, většinou s horolezeckou tématikou, bylo možno zhlédnout také exponáty lezeckého vybavení  nebo se dozvědět mnoho zajímavého o historii lezení na Chomutovsku.

V listopadu roku 2003, jsme se po dohodě s vedením  CK ALPY, jako výhradním zástupcem  OEAV (Rakouský alpský klub) pro Českou republiku, stali spoluorganizátory pravidelného, celorepublikového ,,Setkání 2003“. V Městském divadle v Chomutově tak proběhl již 13. ročník setkání milovníků hor z celé ČR.

Se záměrem zmapování ,,bílých míst“ a zpopularizování horolezectví v našem regionu byl Horoklubem Chomutov vydán v říjnu 1999 nákladem 500 výtisků Lezecký průvodce po oblastech SZ Čech.  Po jeho rychlém rozebrání  a následné aktualizaci byla v září 2001 vydáno druhé, doplněné vydání nákladem 400 ks. Toto druhé vydání je v současnosti již také rozebráno.

V minulých letech byla díky sponzorské pomoci a nadšení několika našich členů uskutečněna výměna fixních zajišťovacích prostředků v některých, klubem spravovaných skalních oblastech  našeho regionu (Perštejn, Kotvina, Pyšná, Orasín, Kálek). Tento krok bezesporu přispěl ke zvýšení bezpečnosti lezení v těchto oblastech.

Pro tréninkové účely za nepříznivých klimatických podmínek a pro rozvoj tohoto nového odvětví sportovního lezení byla vybudována umělá lezecká stěna v tělocvičně gymnázia v Kadani. Tato stavba byla provedena firmou Makak z  Jablonce nad Nisou ve dvou etapách (1995 a 1997). Realizace tohoto podniku by nebyla možná bez výrazné sponzorské pomoci regionálních firem, zejména  Severočeských Dolů, a.s.. V následných letech vznikají ještě dvě menší boulderingové stěnky ve vlastnictví Horoklubu Chomutov. První z nich roku 1998 taktéž v tělocvičně gymnázia v Kadani, druhá  roku  2003 v tělocvičně DDM v Chomutově.

 

S pozdravem Horám Zdar!

 

Leoš Dvořáček, předseda Horoklubu Chomutov

 

Fotogalerie: Představujeme Horoklub Chomutov