Úvodník k minimalismu

Broněk Bandas

Minimalismus — umělecký směr, který se v 50. letech 20. století objevil v sochařství a malířství a postupně se rozšířil i do dalších oblastí umění. Minimalistická díla bývají prezentována jakoby nezúčastněně. Použití jednoduchých prostředků slouží pro dosažení maximálního účinku. Odstranění všeho nepodstatného umožňuje divákovi, posluchači nebo čtenáři intenzivně vnímat základní a důležité složky díla.

Zdroj :www.wikipedia.org

Některé významné objevy, hodnotná díla či geniální nápady vznikají jaksi náhodou a teprve po nějakém čase dojdou uznání. Velmi podobné to bylo s Párkovou rubrikou Co, kdo, kde s kým v předminulém čísle Mantany. V době vydání květnového čísla našeho časopisu se všem zdálo, že poslední stránka (velmi minimalisticky pojatá), je naprostý propadák. Čas a obrovský ohlas v globálním měřítku ukázaly, že Párek „uhodil hřebíkem na hlavičku“. Je až neuvěřitelné, jakou rychlostí se výše zmíněný Párkův autorský počin rozšířil z (bez urážky) regionálního plátku do redakcí renomovaných deníků a jaký poprask tam způsobil.

Pravda je, že první kladná reakce, která přišla ze známého českého vydavatelství KAFRA, vypadala jako žert. Ovšem další list adresovaný redakci Mantany ze známého německého listu Die Zelt a končící slovy : „die bearbeitung perfekt“ (dokonalé zpracování) už jako žert nevypadal. A další reakce na sebe nenechaly čekat. Z redakce španělského listu El Poco přišla pouze jediná věta :„Es una superhombre!“ (To je borec!), zato ruský list Pravda v reakci na Párkův článek otiskl dokonce krátký fejeton o minimalizmu pod názvem „Geniálnaja mysl ozaríla jevó.“ (překladu myslím netřeba). Vrcholem všeho pak byla žádost z amerického nakladetelství Little Time o autorská práva na nový literární žánr, v kterém se chystá vydat knihu Page-turner (Kniha na jeden dech).

Redakce Mantany nutně musela zareagovat na takový (nečekaný) úspěch, a tak vám jako první list na světě předkládáme dokonalé, precizně vypracované, minimalistické číslo Mantany a přejeme vám intenzivní zážitek neředěný nepodstatnými zbytečnostmi.

 

Vaše redakce