Svatý Vavřinec – patron horolezců

Jířa Šťastný

 

Víte, kdo byl Svatý Vavřinec?  Pokud ne, tak asi ani netušíte, že je kromě jiných odvětví také patronem všech horských vůdců a horolezců.  Než jsem si přečetl knihu „Bohatýrské časy“ od manželů Svěcených, tak jsem to také netušil. 

Abyste nebyli ochuzeni o krutý příběh našeho patrona, v krátkosti vás s ním seznámím.

Svatý Vavřinec byl arcijáhenem papeže Sixta II, který byl při velkém pronásledování křesťanů za vlády císaře Valeriána sťat za to, že byl přistižen při mši.  Před svou smrtí ale ještě stihnul Vavřincovi svěřit některé drahocennosti.  Ten namísto toho, aby je odevzdal městskému prefektovi, je rozdal chudým, které 10. srpna roku 258 shromáždil před císařským palácem.  Do předních řad povolal nemocné a mrzáky s tím, že: „Toto jsou pravé poklady církve“.

Za tuto opovážlivost byl z okamžitého císařova rozkazu hnán nahý na pohorek Viminale a cestou byl mrskán biči ze všech stran tak, až z něho kusy masa padaly.  Nahoře byl napolo rozsekaný Vavřinec přivázán k železnému roštu, který zde byl připraven pro nejtěžší zločince.  Na rozžhaveném uhlí pak byl opékán nejprve na zádech, a pak na břiše, kdy se mu pálily vnitřnosti.  Těsně před smrtí prý Vavřinec pozval své mučitele na hostinu s tím, že snad je již dobře propečený.

Tolik z historie.  Koho zajímá více, ať si to najde na internetu, ale rozhodně všem doporučuji přečíst si výše uvedenou knihu, protože je to skvělé čtení, plné veselých (převážně lezeckých historek) z Adršpachu a okolí. 

Když náhodou nebudete mít 10. srpna důvod k oslavě, můžete připít na památku Svatého Vavřince a oslavit tak jeho svátek.  Pokud budete slavit venku, nezapomeňte se při tom podívat na oblohu, protože v tomto období prochází naše planeta meteorickým rojem Perseid, takže je pravděpodobné, že uvidíte „padat hvězdy“.  Ne náhodou se meteorům z roje Perseid lidově říká „slzy svatého Vavřince“, neboť z té hrůzy tenkrát prý i nebe plakalo.

V Teplicích nad Metují se po svatém Vavřincovi jmenuje kostel a díky jednomu z lezců mu byla zhotovena i plastika, kterou najdete v Dolním Adšpachu.  V našem okolí se socha svatého Vavřince nachází nejblíže v Horním Jiřetíně.

 

Jířa

PS: Autorem fotografie plastiky Sv. Vavřince je Miroslav Ulrych.

 


 

Fotogalerie: Svatý Vavřinec – patron horolezců