„Lanové techniky a problematika záchrany ve skalním terénu“

Bohouš Dvořák

Doškolovací kurz pro instruktory ČHS

Českomoravská Vysočina, Blatiny

12. – 14.9.2008

Vedoucí kurzu: Radek Lienerth

Účast: 11 instruktorů-frekventantů, z toho Jířa Šťastný a Bohouš Dvořák z Horoklubu

 

Rámcový program kurzu:

  • jistící stanoviště, vedení výstupu, řešení vhodná zejména ve vztahu k řešení nehody, bezpečné slanění, základní seznámení se základní technikou záchrany dolů (spouštění)
  • základní lanové techniky sebezáchrany, základy záchrany směrem nahoru – vytažení protiváhou, kladkostroj, specifika jednotlivých systémů, zajištění postiženého ve visu, možnosti improvizovaného transportu
  • záchrana dolů, slanění se zraněným, kompletní řešení nehody ve stěně – vytažení postiženého na stanoviště, zajištění a ústup ze stěny

 

            Chtěl bych vás pouze stručně seznámit s naší účastí na tomto semináři-doškolovacím kurzu, který následoval po kurzu „První pomoc a záchrana“.  Oba kurzy jsme kupodivu úspěšně absolvovali a prodloužili si tak platnost našich průkazů o dalších 5 let. Tyto a podobné kurzy různého zaměření jsou nabízeny na webových stránkách ČHS všem členům, kteří si chtějí rozšířit znalosti nebo si je zopakovat, jde jen o to co si vyberete [www.horosvaz.cz  v sekci METODIKA/BEZPEČNOST - METODIKA > SEZNAM KURZŮ]. Samozřejmě, že je to za peníze.

            Pro členy Horoklubu ale odjakživa platí nabídka, že v případě zájmu z jejich strany, jim instruktoři Horoklubu vyjdou v rámci svých možností vstříc a proberou s nimi a procvičí v teorii i praxi nabyté zkušenosti a poslední novinky. Obecně k tomu slouží tzv. Metodické dny Horoklubu, zejména pak jarní metodika, která probíhá jeden víkend na jaře ve skalách v Perštejně a pak v tělocvičně. Bude-li zájem, metodiku v tělocvičně ještě letos uděláme. Pro mládež jsou tyto znalosti a práce s lanem a jistícími pomůckami součástí výuky souběžně s lezením a postupně jsou probírány v tělocvičně a na stěně během zimy. Mnoho skript a výukových materiálů najdete dnes na stránkách ČHS [www.horosvaz.cz  >METODIKA/BEZPEČNOST - METODIKA > METODICKÉ MATERIÁLY], ale i na webu našeho Horoklubu, jehož členům nabízím i DVD se souhrnem toho všeho v elektronické podobě. Pravděpodobně na Posledním slanění Horoklubu vám představím a nabídnu další DVD, na kterém budou zachyceny na videu výklady k první pomoci a záchraně ve skalách z těchto dvou námi absolvovaných kurzů. Tentokrát jsem s sebou totiž měl kameru a všechno natáčel.  Předem říkám, že je to zachycený výklad, není to film se scénářem, který by si dělal ambice na nějakou dokonalost. Ale to co je tam řečeno a viděno, to jsou poslední novinky, předvedené mistry svého oboru. Je to určeno pouze pro interní využití pro členy Horoklubu.

 

                                                                                  Ahoj, zvu vás na stěnu (až ji otevřu)    B.

Fotogalerie: „Lanové techniky a problematika záchrany ve skalním terénu“