Mariánská - Nevěstino lože

 (15.10. 2010)

 

    Tento mohutný skalní výchoz vystupuje z JV svahu Vlčího hřbetu asi 500 m J od obce Mariánská u Jáchymova. Nachází se v nadmořské výšce 850 m.

    Jedná se o žulový skalní suk s pro žulu typickými zaoblenými bochníkovitými tvary, jehož nejjižnější vysutá část, jakási hlava, tvoří chodecky nepřístupnou samostatnou věž, která je od zbylé části výchozu oddělena výrazným sedélkem. 

     Podíváme-li se do historie, zjistíme, že v předválečných dobách se skalní útvar nazýval Brautbett (česky Nevěstino lože či Nevěstina postel). Tento český ekvivalent se však příliš nevžil a asi není příliš užíván ani domorodci. Dalo by se říci, že jak název, tak skalní útvar upadl v poválečných dobách v zapomnění a jediná zmínka o Nevěstinu loži se nachází v Sebraných pověstech Hanse Nürnbergra (viz níže). Starší pohled na Brautbett je možno shlédnout ve  fotografické publikaci Album starých pohlednic Krušné hory: Západní část (2009), kde je věž vyobrazena.

    Kupodivu nebyl skalní útvar činorodými předchůdci zpřístupněn a využíván jako vyhlídka. V současnosti je výhled zastíněn vzrostlým smrkovým lesem. Stopy po jištění nikdy objeveny nebyly a pravděpodobnost, že by se tu systematicky lezlo je malá vzhledem k obtížnosti výstupů. Samozřejmě krom poměrně nízké náhorní stěnky, kudy byla vrcholová hlava zajisté v minulosti zdolávána.

    Na temeni skalního suku (mimo vrcholovou hlavu – věž) se nachází podomácku dělaný antikorový nýt, pravděpodobně osazený HS v r. 2008 a používaný k výcviku. Zda lezecké trasy pod ním byly zlezeny čistě odspodu, či zda byly vůbec zdolány není známo. Každopádně první známý přelez stěnky uskutečnili M. Svinařík a P. Suchopárek 13.10. 2010. V přilehlé stěně se nalézá ještě několik nových cest nižší obtížnosti.

    Další řádky jsou věnovány pouze vrcholové hlavě, kterou lze považovat pro svou nepřístupnost za věž. Náhorní strana je poměrně nízká – asi 2,5 m a nejsnazší výstup ze sedélka je i přes tuto výšku poměrně obtížný a exponovaný. Běžným občanům ho rozhodně nelze doporučit. Z této strany lze věž ještě zdolat SV hranou, která je však ještě exponovanější a o stupínek těžší. Další tři cesty vedou z opačné, tj. údolní strany, jejíž výška se blíží k 20 metrům. Všechny tři cesty byly zlezeny 4.9. 2010 (M. Svinařík, K. Svinaříková, P. Suchopárek) a scházejí se v jediném místě pod vrcholovou hlavou. Odtud na vrchol lze vystoupat pouze čistým stavěním. Čistý přelez této vrcholové hladké žulové plotny se zatím nezdařil. Ve vrcholové hlavě je osazen eloxovaný lepený nýt Raveltik 8 cm.

    Samotný vrchol je čistý, hladký a prostorný, místy porostlý mechy a lišejníky. 4.9. zde byl osazen dobírací lepený nýt Raveltik 8 cm, který lze použít i pro event. slanění. Od tohoto data je zde k dispozici i vrcholová kniha.

Pověst: Před mnoha a mnoha lety byla tato skála krásným zámkem, v němž žila šlechtična se svou jedinou dcerou. Slečnu miloval rytíř ze sousedství a ona jeho lásku opětovala. Matka však o tom nechtěla ani slyšet a také nikdy připustit, aby se dcera za onoho rytíře provdala. Přiváděla jí jiné nápadníky, ale dcera všechny odmítala. Dokonce se s rytířem tajně zasnoubila a oba se dohodli, že se vezmou, až matka zemře. Matka se však všechno dozvěděla a vyřkla nad neposlušnou dcerou strašlivou kletbu: aby Bůh změnil její svatební lože v kámen.

    Navzdory kletbě se dcera přece jen za rytíře provdala. Svatba byla slavena s velkou okázalostí. O půlnoci se však ozvala strašná hromová rána. Ráno byl zámek pryč a na jeho místě stála dnešní skála, která se podobá vysokému loži. Na vrcholku nepřístupné skály seděla mladá paní a bědovala. Každý, kdo ji chtěl zachránit se zřítil a roztříštil se o skálu. Neposlušná dcera tam zemřela hladem a její tělo sežrali krkavci.

 

Nevěstino lože – cesty (pouze věž)

 

1)  Stará cesta 3. Ze sedélka středem stěnky n.v.

2)  SV hrana 4. Ze sedélka po krátké SV hraně n.v.

3)  Manželská dřina 6; M. Svinařík, Pavel Suchopárek, K. Svinaříková, 4.9.2010. N od východu a pomocí soustavy spár a nejkrásnějšího hrotu v Krušných horách pod vrcholovou hlavu (nýt) a čistým stavěním n.v.

4)  Sousedská výpomoc 6-; Pavel Suchopárek, M. Svinařík, K. Svinaříková, 4.9.2010. Středem J údolní stěny přes nejkrásnější hrot v Krušných horách  pod vrcholovou hlavu a čistým stavěním n.v.

5)  Žádost o rozvod 6++; M. Svinařík, Pavel Suchopárek, 4.9.2010. Od Z spárou těžce na polici a další úzkou spárkou pod vrcholovou hlavu pod níž traverz doprava a čistým stavěním n.v.

 

Fotogalerie: Mariánská - Nevěstino lože