Jedlák - Dvojčata

( východní, západní, severní, jižní)
(3.2.2010)

    Další čtyři menší skalní věže na Jedláku se nalézají v oblasti Kravích skal. Jsou to Dvojče východní a západní a Dvojče severní a jižní. Všechny čtyři věžky jsou si svou „ mohutností“ dosti podobné a dosahují výšky kolem šesti metrů. Údolní stěny jsou o málo delší.
    Severní a jižní Dvojče leží prakticky na hřebeni Slunečních skal, neprávně označovaných Kravími skalami. Tyto dvě věžky jsou méně významné než poněkud níže ve svahu se nacházející východní a západní Dvojče.
Tyto posledně jmenované dvě věže  byly vyobrazeny již v publikaci Heimatskunde  des politischen Bezirkes Komotau  vydané v r. 1898. Dle kresby se v těch časech nacházel v okolí mladý smrkový porost. Až do druhé světové války byla oblast Kravích skal poměrně navštěvovaným výletním místem a proto je pravděpodobné, že vrcholů věží bylo dosaženo již v těchto dobách.
    Lezecky nejhodnotnější a nejpřitažlivější je dozajista Dvojče západní poskytující výstupy v pevné skále. Svědčí o tom i fakt, že jako jediné ze všech čtyř dvojčat jí věnovali pozornost již M. Kutílek s E Kühnelem v r. 1960 kdy věž ozdobili dvěma výstupy. Další tři přidal až v r. 2003 P. Suchopárek.
    Velmi těsně sousedící Dvojče východní má poněkud lámavější skálu a výstupy jsou snazší s nižší estetickou hodnotou. K vrcholu vedou 4 cesty o něž se postarali L. Dvořáček s P. Suchopárkem v letech 1997 – 2003.
    Dvojčata severní a jižní jsou o málo menší a méně výrazné. Na Dvojčeti jižním je osazena od r. 2004 vrcholová kniha a k vrcholu vedou čtyři cesty z nichž nejhezčí je cesta Dívčí mužstvo. Na Dvojče severní vedou rovněž čtyři cesty. O ty se podělili opět P. Suchopárek s L. Dvořáčkem.
    Všechny čtyři věžky jsou prosty jakéhokoli jištění.

Cesty                      

DVOJČE SEVERNÍ
1) Náhorní 4; L. Dvořáček, 17.4.2004.
2) Za štěstím 5; Pavel  Suchopárek, P. Suchopárková, 25.4.1998. Stř. (SV) stěnky.
3) Otevřená kniha 4; L. Dvořáček, 17.4.2004.
4) Pilířek 2; Pavel Suchopárek, 20.7.1998. Po pilířku, výše po stupních n.v. (boulder)

DVOJČE JIŽNÍ
1) Meziskalní 2; Pavel Suchopárek, 20.7.1998. Krátkou stěnkou mezi skalami. (boulder)
2) Požárová 3; Pavel  Suchopárek, 20.7.1998. Údol. stěnou při hraně n.v. (boulder)
3) Údolní hrana 3; L. Dvořáček, 17.4.2004.
4) Dívčí mužstvo 4-; Pavel  Suchopárek, P. Poul, P. Suchopárková, J. Poulová, 3.4.1999. Stř. (JV) stěnky přes malý převis n.v.
5) Zimní hrana 3; L. Dvořáček, 3.1.2007.

DVOJČE VÝCHODNÍ
1) Nadvakrát 3; Pavel  Suchopárek, 5.11.1997. Náhorní stěnkou na polici a výše n.v.
2) Finanční marast 4+; Pavel Suchopárek 31.9.2003. Rozrušenou stěnou, výše přes převis.
3) Údolní 3-; Pavel  Suchopárek, 5.11.1997. Údol. plotnami n.v.
4) Severní 3; L. Dvořáček 22.6.2003.

DVOJČE ZÁPADNÍ
1) Severní stěnka 3; M. Kutílek, E. Kühnel, 2.10.1960.
2) Všechno de, když se chce! 5-; Pavel Suchopárek, 31.9.2003. Údolními plotnami, nahoře přes mohutný převis n.v.
3) Západní cesta 4; M. Kutílek, E. Kühnel, 2.10.1960.
4) Ribýzův pilíř 5; Pavel Suchopárek, A. Bursa, 13.10.2003.L částí údolní stěny po úzkém pilíři n.v.
5) Úžasná 4- ; Pavel Suchopárek, 31.9.2003. Krátkou S převislou stěnou n.v.