Prunéřovské údolí - Plotnová věž


(12.5.2010)

    Další věží nalézající se v Prunéřovském údolí je tzv. Plotnová věž. Tato poměrně hodnotná věž se nalézá v horní části prunéřovského údolí mezi chatovými osadami Myší díra a Úbočí na levém břehu prunéřovského potoka. Protože se věž nachází poměrně vysoko ve svahu ukryta ve vegetaci v divokém údolí plném různých skalních výchozů, není její nalezení vůbec jednoduchá záležitost. Asi nesnadněji lze věž lokalizovat z osady Kýšovice (restaurace Oáza) u Výsluní, odkud je věž vidět v protějším svahu Prunéřovského údolí. Pokud jdeme věž navštívit poprvé, lze odtud rozhodně doporučit i přístup, ze samotného údolí je věž prakticky nenalezitelná.
    Přístup z obce Kýšovice: přes louku s krávami sestupujeme podél mokřadů přímo do prunéřovského údolí. Budeme-li se držet těchto mokřin měnících se v potůček, sejdeme do údolí kolem unikátního Kýšovického vodopádu. Zde přebrodíme Prunéřovský potok (při vyšším stavu vody to může být problém) a dostaneme se na modře značenou cestu procházející údolím. Po ní se vydáme proti proudu a po cca 400 m odbočuje ostře doprava svážnicová cesta. Po ní asi 300 m a pro změnu z ní ostře odbočuje cesta doleva, která znenadání končí. Na jejím konci lesem přímo do svahu vzhůru na další lesní cestu (výrazný skalní výchoz pod cestou). Po této cestě doleva dalších 300 m a opět vzhůru lesem přímo ke skále z cesty již obtížně viditelné.
    K historii věže není takřka co napsat, neboť žádnou historii nemá. Vzhledem k přístupu lze s jistotou říci, že se tu nikdy v minulosti nelezlo a prvním hominidem vystoupivším na vrchol věže byl pravděpodobně opičák Svinčo L. P. 2008 při svých toulkách za potravou. Vznikla tak Náhorní cesta za 3 UIAA. V následujících měsících se sem Svinčo dvakráte vrací, poprvé s Květuškou a následně se svým druhem Smrtihlavem a postupně věž zdolávají dalšími čtyřmi směry z nichž nejhezčí je Údolní cesta dosahující výšky 15 m. Ač se jedná o ukloněnou plotnu snadno vypadající, množstvím kvalitních možností k zajištění neoplývá a s přibývajícím vlhkem stoupá i obtížnost cesty. Při své druhé návštěvě 22.10.2008 zde Svinčo se Smrtihlavem zakládají vrcholovou knihu. Až do 11.5.2010 zde nikdo nebyl. Toho dne tu Párek s Moniatrem přelézají většinu hotových cest a přidávají další dvě linie a jeden projekt. Momentálně tedy vede k vrcholu 8 cest a je zde vytýčen jeden projekt. Nejsnazší cesta – Abnormální je za 1 UIAA a nejtěžší je Morálová cesta za 5.
    Plotnová věž se nachází v nadm. výšce cca 650 m a její údolní 15 metrová položená stěna je orientována na východ. Náhorní stěnka dosahuje výšky cca 5 m a je oddělena úzkým sedélkem od skalního výchozu zvaného Vyhlídka. Severní a jižní stěna jsou víceméně kolmé o výšce do 8 metrů. Skála  jest čistá, prosta dokonce i mechů a lišejníků. Vrchol je rovněž čistý a poskytuje úžasné výhledy na obec Výsluní s jeho dominantou – kostelem sv. Václava a celou horní část Prunéřovského údolí. Věž je prosta jakéhokoli stabilního jištění, pouze vrchol je ozdoben tyčkou s vrcholovou krabicí. Název věži přiřkl Svinčo a je odvozen od výrazné údolní plotny. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně nový lezecký objekt, tak je jasné, že dosud nefiguruje v žádných průvodcích.
    Jak již z pozoruhodného přístupu a samotného popisu věže  vyplývá, je vcelku jasné, že nikdy nebude trhat rekordy v návštěvnosti, ale její skalp by neměl chybět ve sbírce žádného opravdového krušnohorce. Vzhledem k návštěvnosti jiných, podstatně dostupnějších krušnohorských věží tipuji, že vrcholová kniha bude popsána asi kolem roku 2612.
  
 
PLOTNOVÁ VĚŽ - cesty

1)    Údolní cesta 4+; M. Svinařík, K. Svinaříková, 7.6.2008. Středem údolní plotny na kazatelnu a dále středem podél trhlinky na v.
2)    Digitální 4-; Pavel Suchopárek, R. Maňásek, 11.5.2010. Po samostatném pilířku v pravé části údolní stěny na     jeho vrchol, překrokem do plotny a při její pravé hraně n.v.
3)    Morální 5; M. Svinařík, B. Kluc, 22.10.2008. Kolmou stěnkou na temeno údolní plotny a středem vrcholové hlavy na v.
4)   Stupňová 3; M. Svinařík, 22.10.2008. Zpoza pilířku přes stupeň na temeno a n.v.
5)   Projekt od 11.5.2010
6)   Sestupová 2; M. Svinařík 7.6.2008. Koutem v Z stěně na temeno a n.v.
7)   Náhorní 3; M. Svinařík, 2007. Ze štrbiny překrokem do V stěnky a na v.
8)   Abnormální 1. Vpravo od náhorní stěnkou a přes bloky n.v.
9)   Objížďka 3+; Pavel Suchopárek, R. Maňásek,  11.5.2010. Pravou stranou SV stěny na temeno plotny a při hraně n.v.