Jedlák - Šaman

(18.9.2010)

    Šaman – první věž, kterou jsem zpracoval, věž, která mne přivedla na myšlenku zpracovat postupně všechny věže na Chomutovsku a posléze i v Krušných horách. Z lezeckého hlediska je Šaman neobyčejně hodnotnou  věží nezpracovanou dosud v žádném průvodci. Skryt v bujném smrkovém porostu čekal trpělivě na své zhodnocení a přátelské dotyky horolezců až do počátku 21. století. Věž se nalézá  v pásu skal mezi Jižní věží a Prsty v nadm. výšce 590 m v sektoru tzv. Kravích skal  mimo veškeré cesty (v mapách označovaných i jako Hovězí skály).   
    Tuto mohutnou skalní věž jsem „objevil“ na podzim roku 2002 při kontrole vrcholových knih na Jedláku. Přestože o věži věděl dlouhá desetiletí chomutovský horolezec Petr Chvojka, nikdy se zde systematicky nelezlo, a to pravděpodobně ani v předválečných dobách. Žádné stopy po jištění objeveny nebyly, přesto však věž byla v minulosti dozajista zlezena. A to pravděpodobně hlubokým koutem ve V stěně (Stará komínová c.) , nebo středem stěny západní (Stará c.), jež je i nejsnazší výstupovou trasou (2 UIAA).
    Severní (náhorní) stěna věže není nepodobna náhorce Jižní věže. Rovněž je převislá a v půli je proťata šikmou policí. Západní  i východní stěna jsou víceméně kolmé, přičemž Z je členitější a je protkána soustavou spár a puklin. Údolní  J stěna je mírně položená a je rozťata širokou spárou. Vrchol je prostorný, prosluněný s poněkud zastíněným výhledem do podkrušnohorské pánve. V současné době pod věží působí skupina jakýchsi trempů a pokoušejí se zbudovat srub.
    Během jarních měsíců věž několikráte navštěvuji s rodinou, Haňulí Jaegerovou, Bráchou Párkem a kolegou Pelcíkem. Postupně tak vzniká 14 výstupových cest na věž, jedna varianta a jeden boulder opodál. Tři cesty jsou osazeny lepenými nýty Pestr a v jedné je skoba. Od 27.8. je na vrcholu vrcholová kniha. Později přidává Leoš Dvořáček ještě dvě varianty a tím jsou možnosti věže pro další prvovýstupy vyčerpány. Z tohoto důvodu oficiálně uzavírá tuto věž pro další prvovýstupy OVK SZ Čechy dne 25.12.2010.
 

ŠAMAN - cesty

1) Jižní rajbuňk 3; H. Jaegerová, 31.3.2003. Stěnou vpr. od široké spáry v J stěně.
2) Vítězné tažení 5; Pavel Suchopárek, 10.4.2003. JZ hranou na v.
3) Krásňoučká 3; H. Jaegerová , 31.3.2003.
4) Sestupová 2.
5) Kuťasova c. 4;. Pavel Suchopárek, H. Jaegerová,31.3.2003. Levou částí Z stěny.
6) Startovací c. 4; Pavel Suchopárek, 10.4.2003. Stěnou, výše vhloubením na v.
7) Jarce 4;  Pavel Suchopárek, H. Jaegerová, 27.5.2003. SZ koutkem, výše přev. spárou n. v.
8) *Na život a na smrt 6; Pavel Suchopárek, H. Jaegerová, 27.5.2003. Přev. Náhorní stěnou na polici a dále (nýt) n.v.
8a)   Převisová varianta 5+; Leoš Dvořáček, 18.9.2004.Přímo přes převis vpravo na polici, dále předchozí cestou n.v.
9) *Black hand 4; Pavel Suchopárek, H. Jaegerová, 27.5.2003.Koutkem vl. od černé ruky a dále ostrou hr. zpr. n.v.
9a)  *Black and bloody hand - var. 6; Pavel Suchopárek, H. Jaegerová, 27.5.2003. N koutkem, překrok do přev.
       S stěny a výšvihem na polici protínající  celou tuto stěnu. Výše podél jemné trhlinky (skoba) n. v.
9b)  Varianta pro Deivi 6+; L. Dvořáček, Z. Šišovská, J. Tichý, 6.9.2005. Nástupový variant. Vpravo od koutku přímo přev. stěnou pomocí hrany napolici. Dále shodně s předchozí cestou.
10) Stará komínová c. 3.
11) Cesta k 50. výročí prvního výstupu na Everest 5; Pavel Suchopárek, Petr Suchopárek, Z. Pelc, 1.6.2003. Výrazným koutem (nýt) vl. od staré komínové c. na rozrachtanou polici a zářezem na vrchol.
12) Překvapení 5; H. Jaegerová, Pavel Suchopárek, 27.5.2003.V pravé části údolní stěny přes nýt na v.
13) VSTUP ZAKÁZÁN ! 4; Pavel Suchopárek,27.5.2003.Stř. údolní stěny na v.
14) Jedináček 3; H. Jaegerová,27.5.2003 (boulder).