Orasín - Náhorní věž

(2010)

    Druhou a poslední věží v katastru  orasínských skal jest Náhorní věž. Leckterý znalec orasínských skal teď zřejmě namítne, že věž s tímto názvem zde neexistuje. A přece. Jedná se o dnes bezejmennou věžku v sektoru Horních kamenů na níž je umístěna vrcholová kniha.
    Název Náhorní věž se poprvé objevuje v samizdatovém několikastránkovém průvodci Orasínské skály, kterého vydal v  nákladu několika výtisků ve formátu A6 v srpnu 1990 M. Svinařík, jenž je i autorem samotného názvu věže.
O rok později vychází Doskočilův průvodce Krušné hory, kde již název Náhorní věž nefiguruje a ta je zahrnuta pod skupinu skalek vystupujících pod souhrnným názvem Horní kameny. Takto anonymně ukryta jest věžka i ve všech později zpracovaných průvodcích. Vrátil jsem se úmyslně k pozapomenutému názvu, neboť i kvakovitější kvaky mají svůj název a tato věž s několika vskutku vypečenými cestami si dozajista zaslouží nebýti bezejmenná.
    Věžka prakticky uzavírá samotný hřeben orasínských skal a nalézá se nejdále od myslivny Telš.
Skálu, ostatně jako všechny skalky v okolí, tvoří dvojslídná okatá rula. Výška se pohybuje od 6 do 8 m. Vrchol jest nepříliš prostorný a čistý. Věž je prosta jakéhokoli stabilně osazeného jištění. Nachází se zde pouze vrcholová kniha ve V stěně nad výlezem cesty Hej rup.
V současnosti vede k vrcholu 7 cest a ani do budoucna se jejich počet nezmění, neboť veškeré možnosti jsou již vyčerpány a tvoření dalších cest je zakázáno OVK. Z lezeckého hlediska jeví se býti nejzajímavější údolní(východní) stěna, kterou procházejí hned 4 významné výstupy.
Nejstaršími cestami na věž jsou tzv. Těžký komín za 4 UIAA a Jižní hrana. První je nepříliš vysoký, v horních partiích uzavírající se komín. Název cesty však plně odpovídá realitě. Cestu vytvořil démon orasínských skal M. Svinařík s druhy 25.4.1987 spolu s Jižní hranou,  která má hodnocení 3 UIAA. Je to nepříliš těžká cesta vedoucí po stupních. Zajímavostí je, že v prvotním Svinčově průvodčíku se cesta nazývá Žraločí hrana a je ohodnocena stupněm 2.
Další lahůdkou, tentokráte z dílny Z. Doskočila je boulderová čtyřmetrová kolmá stěnka  Hej rup udávaná ve Svinaříkově původním díle za 4 UIAA, ve všech dalších průvodcích za 3 a ve skutečnosti je za 5.
 Až po dlouhých 12 letech přidává po lesích se toulající Pavel Kopecký zvaný Kopejtko dva těžké bouldery Jednokrokovky za 6+ v údolní stěně.Obě mají pouhé tři přelezy!
14.3.2003 si dal Jakub Tichý práci s vyčištěním položené západní stěnky a protlačil jí cestu Krystalka za 3-.Cesta je však více chodecká, než lezecká. A posledním, sedmým „problémem“ Náhorní věže jest Dvanáctá cesta od Ludvy Kostky v S stěnce rovněž za 3 z 6.5.2005.

    Nahlédneme–li do vrcholové knihy, zjistíme, že byla založena před 13 lety, tj. 25.8.1995 V. Štorkem a P. Suchopárkem. Dále nám VK říká, že věž za oněch 13 zim navštívilo 25 jedinců, z tohoto počtu jen dvě ženy. Nejvěrnějšími návštěvníky byli L. Dvořáček a P. Suchopárek, oba s 11 zápisy. Následují L. Kostka se 7 zápisy, J. Tichý se 3 zápisy a A. Pultar s Pavlem Kopeckým se dvěma zápisy. Ostatní navštívili věž pouze jedinkráte. Byli to: J. Protiva ( Kralupy), S. Beneš (HOSUL Ústí n. L.), H. Plich – jediný zahr. návštěvník, Atom, , Eny, P. Suchopárková, V. Latocha, M. Koštůr, Z. Pelc, V. Štork, J. Merha, P. Rybář, Kvajt, Kendy, Honza, Milan, Petr, Ondra a Standa. Bohužel, několik posledně jmenovaných lze podle křestního jména jen stěží identifikovat.
Co se týče olezenosti jednotlivých cest, tak jednoznačně nejolezenější cestou je Hej rup s devíti přelezy za 13 let, což znamená každý rok a čtvrt jeden přelez. Další poměrně ohlemzanou cestou je Těžký komín se 7 přelezy za stejné období – každé dva roky někdo vymete pavučiny. Následuje J hrana 4/13 a Krystalka 4/5(vznikla později), Jednokrokovka A a B 3/8 a Dvanáctá 3/3.
Počet zápisů ve VK dle jednotlivých let:    
 1995 -1 zápis
1996 – 2 zápisy
1997 – 1 zápis
1998 – 1 zápis
1999 – 1 zápis
2000 – 3 zápisy
2001 – 1 zápis
2002 – bez zápisu
2003 – 6 zápisů
2004 – 2 zápisy
2005 – 5 zápisů
2006 – 8 zápisů
2007 – 4 zápisy
2008 – 4 zápisy(zatím)
                        

NÁHORNÍ VĚŽ - cesty

1) Jižní hrana 3; M. Svinařík, Novák, Šimeček, 25.4.1987.
2) Jednokrokovka A; Pavel Kopecký, 12.8.2000.
3) Jednokrokovka B; Pavel Kopecký, 12.8.2000.
4) Těžký komín 4; M. Svinařík, Novák, 25.4.1987.
5) Hej rup 4; Z. Doskočil, 1988. Stř. krátké stěnky. ( boulder)
6) Darovaná štěrbinka 6-; L. Dvořáček 6.9.2009.Krátce stěnkou a přes převis (blok za zády, boulder)
7) Dvanáctá 3; L. Kostka, 6.5.2005. Středem stěnky n.v.
8) Krystalka 2; J. Tichý, 14.10.2003. Převislým výšvihem a snadno n.v.

Fotogalerie: Orasín - Náhorní věž