Prunéřovské údolí - Osamělá věž

(20.4.2010)

Osamělá věž se nalézá ve spodní části Prunéřovského údolí na jeho levém břehu ve skupině tzv. Osamělých skal. Jako jedna z mála skal v Prunéřovském údolí se nalézá poměrně blízko silničky vinoucí se údolím  a lze o ní tudíž říci, že je vcelku dobře přístupná. Nicméně vystupuje z velmi příkrého a nepřístupného svahu. Samotná věžka se nalézá v nadm. výšce 430 m.
Většina skal v Prunéřovském údolí, snad vyjma Mnicha, byla lezecky objevena a zhodnocena teprve v nedávné minulosti. Rovněž tak Osamělá věž. Ač je pravděpodobné, že Starou cestou bylo v minulosti již vrcholu dosaženo, tak poprvé podrobněji věž popsal, pojmenoval a posléze i zhodnotil Pavel Suchopárek v roce 1999. V témže roce zde zakládá i vrcholovou knihu.
Tím, že věžka vystupuje z velmi příkrého svahu je způsoben až neuvěřitelný výškový rozdíl mezi údolní a náhorní stěnou. Údolní stěna dosahuje výšky závratných 35 m náhorní pouze 8 metrů. Věž je poměrně štíhlá, možno říci až špičatá s vrcholem čistým, avšak neprostorným a značně nepohodlným. Výhledy jsou omezené pouze východním směrem na zalesněnou protější část údolí. Okolí věže jest značně divoké s mnoha dalšími rozeklanými skalními útvary.
Co se stabilního jištění týče, věž je z tohoto pohledu panenská a nenachází se zde ani žádné vrcholové jistící prostředky. Poprvé se věž objevuje v průvodci Krušné hory, Střední Poohří a České středohoří vydaném v roce 1999. V tu dobu vedou k vrcholu tři cesty a stav je do dnešního dne nezměněn.
Nejsnazší cestou k vrcholu je samozřejmě Stará cesta, jež vede ze sedélka z náhoří k vrcholu po šikmých ukloněných policích. Zřejmě nejhezčí cestou je Bonsai cesta za 3+. Cesta vede  úzkou náhorní stěnou a její název je odvozen od borovic připomínajících bonsaje živořící v úzkých spárách v této náhorní stěně. Od roku 1999 (tedy za více než 10 let) má tato cesta 14 přelezů, dokonce více než stará cesta. A konečně nejdelší cestou je Vitalinie vedoucí zhruba středem údolní stěny. Tento skvost má naopak do dnešního dne pouze tři přelezy.
Počet zápisů kolísá od jedno zápisu do pěti zápisů za rok. V posledních čtyřech letech se však ustálil na jednom zápise ročně – Horezdaru.  Nejvyšší návštěvnost zaznamenala věž v roce 2005 s pěti návštěvami.
V Horezdarech na věži hraje prim bezkonkurenčně L. Dvořáček se šesti horezdary od roku 1999, z toho dvakráte s L. Kostkou. Čtyři horezdary má na kontě P. Suchopárek  a po jednom P. Hozák a L. Dostrašil.
                          
OSAMĚLÁ VĚŽ - cesty

1) Vitalinie 5+; Pavel Suchopárek, Petr Suchopárek, 5.8.1999. Cesta vede zhruba středem údolní stěny. Koutkem a přes stupně na balkón pod přev. stěnu se spárou. Stěnou pomocí spáry, výše přes stupně n.v.
2) Stará cesta - sestupová 2.
3) Bonsai cesta 3+; Pavel Suchopárek, 26.7.1999. Stř. náhor. stěny, výše vpr. na hranu a po ní n.v.

 

Fotogalerie: Prun. údolí - Osamělá věž