Údržba skal, přejištění oblastí 

 

Údržba skal spadajících pod správu Horoklubu Chomutov probíhá každoročně a je jí věnována nemalá pozornost několika členů klubu. Údržbou skal se rozumí nejen výměna starého nevyhovujícího jištění, ale i spousta dalších činností jako např. nekonečné prořezávání nástupů a cest od náletových dřevin, značení nástupů, výroba, umísťování a údržba vrcholových knih, skreslování map a další. Všechny tyto činnosti dělají tito jedinci ve vlastním čase a kolikrát i za vlastní peníze na úkor vlastního lezení pro Vás. To v jakém jsou skály stavu není samozřejmost! Prosím proto všechny lezce - chovejte se k instalovanému jištění jak nejlépe umíte a zejména při lezení "na rybu", považujete-li to již za potřebné, užívejte pokud možno karabinu.

P. Suchopárek - správce skal

 

V posledních letech došlo k přejištění několika skalních oblastí. Všechna místa pro jistící prvky osazené v těchto oblastech byla volena tak, aby se v co nejvyšší míře nové jištění přiblížilo jištění původnímu a nezměnil se tak charakter, morálový aspekt a obtížnost cesty. Ve většině námi spravovaných oblastech je kladen důzaz na omezené používání nýtů, tj. nýty jsou osazeny pouze tam, kde je třeba. V místech, kde je možno bezpečně zajistit vyjímatelnými pomůckami a v lehčích cestách do 4 UIAA lze fixní jištění nalézt jen opravdu sporadicky. 

 

Přejištěné oblasti:

 

Perštejn 1994 až 2018 

Jako první část se onýtovaly  roce 1994 cesty na Skalkách. Nýty byly  použity ne úplně vhodné pro sportovní lezení, tzv. ,,dudlíky“, které byly užívány při průmyslovém kotvení. Akce proběhla během jednoho víkendu za asistence několika členů oddílu.

Další fáze nastala během léta roku 1995, kdy jádro ,,mlaďochů“ hodlalo přiložit také ruku k tomuto dílu. V květnu je během několika dnů přelezena, označena a následně onýtována většina výstupových linií na Hlavním masívu a Pravém pilíři. Použity byly kotevní hmoždiny M10 českého výrobce značky Pestr. Hlavními brigádníky byli Kozel, Kopejtko, Jířa a Svinčo.

Třetí nálet proběhl v zimě roku 1998. 13.1.1998 proběhla jednodenní konzultace o umístění nýtů na Věž ve svahu s ,,domovníkem“ Mekym. Dohodli jsme se upustit od nýtování prostoru za Levým pilířem na Hlavním masívu z důvodu nemonolitnosti tamější skály. 24.2.1998 jsme společně s Párkem navrtali a osadili všechny potřebné nýty na Věž ve svahu. I v tomto případě byly použity kotevní hmoždiny M10 českého výrobce značky Pestr. Ve dvou následných dnech Letoš ještě vyčistil Hlavní masív a Skalky od již nefunkčních, starých skob.

V létě 2010 osadil M. Svinařík s P. Suchopárkem na Hlavním masívu v Perštejnské cestě a v cestě Fugasův přelud z bezpečnostních důvodů slaňovací body. Ve Fugasovi se při současném trendu lezení "na rybu" jistilo a slaňovalo z posledního postupového nýtu. Na polici v Perštejnské byl zase provazován a užíván k jištění a slaňování nestabilní podbetonovaný skalní blok.

Na podzim roku 2017 a na jaře 2018 byly provedena částečná výměna fixního jištění na Skalkách. Ze všech cest s tzv. dudlíky byly tyto nýty z roku 1994 po 24 letech pro nebezpečnost odstraněny a do stávajících převrtaných děr byly nové certifikované borháky. Nově jsou takto přejištěny cesty Radostná, Koutová, Uražená, Maturitní a Vodováha.   


 

 Kočičí skála 14.8.1997, 2014

Na Kočce po důvěrném seznámení s místními lezeckými lahůdkami vybral místa pro usazení nýtů L. Dvořáček. Přizval však ke konzultaci a schválení místního znalce Jardu Zástěru a seznámil jej se svým záměrem. Po souhlasu od prvovýstupce S. Rickyho Zemana  nýty osadil za asistence Milana Klímy během jednoho dne. I tady byly použity kotevní hmoždiny M10 českého výrobce značky Pestr, a to v počtu 20 ks.

V roce 2014 byly vyměněny samodomo nýty v údolní stěně Kočky. Použity byly lepené zabarvené nýty Raveltik 10 mm. Na akci se podíleli L. Dvořáček, M. Svinařík, B. Bandas a P. Suchopárek.

 

Orasín 1999,

Na podzim tohoto roku se schází pod orasínskými skalami asi 8 členů klubu. Mimo prořezání nástupů bylo vyměněno původní nevyhovující samodomo jištění staré cca 10 let. Především se jedná  o skalní útvar Zelenáč, Zarostlá a Zapomenutá, tj. 6 nýtů zn. Pestr pr. 16 mm.

 

Jedlák - Jižní věž 1999 - 2000

V roce 1999 osazuje P. Suchopárek na vrcholu věže dobírák. O rok později panuje kolem věže zběsilý ruch a vzniká několik nových těžkých cest. Při té příležitosti je partou kolem M. Svinaříka vyměněno postupové jištění (skoby) v Prostřední cestě a v cestě Velká říjnová hrana. V každé cestě po jednom nýtu Pestr pr. 16 mm.

 

 Strašidla 2008, 2014

V tomto roce spáchal nejmenovaný lezec na Strašidlech neskutečnou obludnost, jal se celou oblast přejistit a to průmyslovými kotvami. Použil zde cca 20 ks těchto ohyzdných dudlíků. Tyto byly za neskutečné dřiny vytlučeny  a nahrazeny certifikovanými lepenými nýty Raveltik o pr. 10 mm. Na této "záchranné" akci se podíleli L. Dvořáček, M. Svinařík a P. Suchopárek. 

V roce 2014 Karel Vozáb s druhy mění ve stěnách další samodomo letité nýty a skoby v počtu cca 20 ks a byly osazeny druhé borháky ke stávajícím slaňovacím a dobíracím nýtům.

 

 Červenohrádecká obora 2005 - 2008

Citera - v roce 2005 vyměňuje L. Dvořáček jedinou postupovou skobu na Citeře v cestě Konvalinková a v o dva roky později osazuje P. Suchopárek na vrchol věže dobírací nýt poté, co na vrcholu někdo pořezal veškerou vegetaci.

Trampské skály -  I zde je osazen roku 2008 lepený dobírák a vyměněny dvě ze tří letitých postupových skob za lepené nýty Pestr pr. 10 mm. Osazení provedl P. Suchopárek.

 

 Hroznětínské skály 2009

Do Hroznětínských skal se zamiloval M. Svinařík v průběju roku 2008. Většina poměrně těžkých cest byla prvovýstupci osazena  nevyhovujícími samodomo vyráběnými oky o pr. 6 mm!! Všechny tyto dráty byly vyměněny M. Svinaříkem za vydatné pomoci jeho ženy Květoslavy (rovněž Svinaříkové) a jednorázové výpomoci P. Suchopárka v průběhu roku 2009. Nově byly použity lepené eloxované nýty Pestr o průměru 10 mm. Manželé Svinaříkovi zde rovněž v tuto dobu znehodnotili několik drátěných kartáčů při odstraňování všudypřítomných mechů.

 

Sfingy 2015

Tři původní Mekyho samo domo planžety vyměnil Leoš Dvořáček 8.9.2015.

 

 

Další provedená údržba:

 

Orasínské skály 2014

Větší pracovní nasazení si vyžádaly Orasínské skály po pádu ohromného buku, který se opřel do nejvýznamnější skalní oblasi - Zelenáče. Brigády v březnu se zúčastnil M. Svinařík se ženou, Letoš, J. Šťastný, Verča Dvořáková, Blagodan Kluců, L.Kostka a P. Suchopárek. Mimo náročného odstranění buku ze stěny byly prořezány nástupy pod všemi skalními útvary a opravena a zprůstupněna část staré německé cesty od skalního útvaru U cesty po Zelenáče. 

Perštejn 2014

Menší dřevorubecká brigáda při níž byla odstraněna mohutná větev z topolu od Skalkami a dvě vzrostlé suché olše pod Hlavním masívem. Zúčastnili se L. Dvořáček, B. Kluc, R. Štejnarová a P. a Z. Suchopárkovi.

Kotvina 2018

Dřevorubecká brigáda v Kotvině Zúčastnilo se jí 10 členů klubu.

Vejprty 2018

Rozsáhlá úklidová brigáda za spolupráce obce Vejprty spolufinancovaná grantem ČHS se uskutečnila na skalkách ve Vejprtech. Byl vysbírán velký kontejner odpadků a prořezány některé skalní útvary.