Jedlák - Medvěd, Střepina, Dvojitá věž

(2010)

     Posledními věžemi, či spíše věžkami v oblasti Jedláku jsou Medvěd, Dvojitá věž a věžička Střepina (neplést se Střepem) v sektoru Ztracených skal. Samotné Ztracené skály byly a jsou zřejmě nejméně známými a navštěvovanými skalami na Chomutovsku a sám jejich název vypovídá o jejich nepřístupnosti. Skály se nalézají ve vrcholových partiích JV svahu Jedlové hory. V dávné minulosti zde bylo vykonáno několik výstupů nižší obtížnosti v zimních podmínkách. Záznamy se však nedochovaly.

MEDVĚD
    Nevysoká věžka. Je asi nejobtížněji přístupnou věžkou ze všech tří v sektoru Ztracených skal. Její výška se pohybuje kolem 5 metrů. Z náhorní strany je porostlá zelenými lišejníky a z údolky je dosti lámavá. Vrchol jest prostorný zaneřáděný rozličnými travinami. Věžka postrádá jakékoli stabilní jištění, není zde slaňovací kruh ani vrcholová kniha. První dva výstupy byly vykonány teprve v roce 2001 a další dva byly přidány o 3 roky později. Všechny cesty jsou nepříliš vábné, vhodné tak leda pro Letoše a Párka, z jejichž dílny mimo jiné pocházejí.

STŘEPINA
    Lze pokládat za menší věžku či spíše přerostlý menhir. Nachází se co by kamenem dohodil(doslova) od Medvěda. Výška je asi 4 m a na neprostorný vrcholek lze vystoupit čtyřmi směry. Nejsnazší cesta je za 1 a nejtěžší za 6-, což je Údolní krystalová cesta – boulderový problém po jemných krystalech.

DVOJITÁ VĚŽ
    Poněkud vzdálená od předešlých dvou, zato nejvyšší věží (z údolí) v sektoru Ztracených skal jest Dvojitá věž. Již samotný název vypovídá o spáře roztínající skalisko na dvě prakticky stejné polovice. Z údolí se výška přibližuje takřka osmi metrům, zato z náhorní strany by bylo třeba uskutečnit brigádu a poněkud věžku obnažit. Nicméně i zde je třeba užít rukou k dosažení nádherného vrcholu ze kterého není vidět nic než kmeny mohutných okolo rostoucích buků. Na samotném vrcholu se nenalézá nic víc než tlející bukové listí. Několika cestami od Letoše a Párka lze dosáhnouti vrcholu, nikoli však vyvrcholení.

K těmto věžkám není ani třeba přidávat nákresy, neboť tak daleko stejně nikdo nepůjde a když jo, tak zabloudí.


STŘEPINA - cesty
1) Normální 1.
2) Sluneční 3; L. Dvořáček, 18.9.2004
3) Údolní krystalová 6-; Pavel Suchopárek, 11.3.2001. Stř. údol. stěnky n.v.
4) Mezi buky 4+; Pavel Suchopárek, 11.3.2001. Hranou n.v.

MEDVĚD - cesty
1) Rozvařená slípka 3-; Pavel Suchopárek, 11.3.2001. Zelenou stěnkou n.v.
2) Překvápko 4-; Pavel Suchopárek, 11.3.2001. Po pilířku, výše stěnkou n.v.
3) Podzimní 4; L. Dvořáček, 18.9.2004.

DVOJITÁ VĚŽ - cesty
1) Normální 1. Krátkou náhor. stěnkou n.v.
2) Tunning 4; L. Dvořáček, 18.9.2004.
3) Levá údolní c. 4; Pavel Suchopárek, 10.4.2003.
4) Údolní komín 3; L.Dvořáček,7.1.2003.
5) Pravá údolní 5; L. Dvořáček, 18.9.2004.
6) Damoklova hrana 4; L. Dvořáček, 18.9.2004