Jedlák - Brána

(2.2.2010)

    Brána se nachází asi 150 m od Terezčina sedátka a jest dozajista nejkrásnějším a z geologického hlediska i nejzajímavějším skalním útvarem na Jedláku vůbec. Je unikátní ukázkou mrazového zvětrávání ruly. Nalézá se zde unikátní a v Krušných horách ojedinělá skalní brána úctyhodných rozměrů. Na výšku měří něco málo přes 5 metrů a na šířku něco kolem 2 metrů. Orientována je ve směru SV – JZ.
    Skalní útvar Brána má dva samostatné vrcholy, přičemž jižní vrchol poněkud převyšuje severní. Skalisko je nejnižší z náhorní strany (5 m) a údolní stěna má výšku téměř 25 m. Z vrcholu je ojedinělý, téměř letecký pohled na vodní dílo Jezeří, překrásné výhledy na vrch Jezerku a podmanivě rozrušenou podkrušnohorskou pánev.
    Poněkud lámavější a nekompaktní skála však neposkytuje nikterak úchvatné výstupy a osazení jakéhokoli fixního jištění je pro jedinečnost skalního útvaru nežádoucí. Návštěvnost tomu odpovídá. Dne 16.7.2005 umístil na vrchol L. Dvořáček vrcholovou knížku.
    K dnešnímu dni je zaznamenáno 14 výstupů. První výstupy zde byly vykonány zajisté již před válkou, kdy byla oblast Terezčina sedátka oblíbeným výletním místem. První známé výstupy pochází od M. Kutílka a E. Kühnela z 18.9.1962. Jednou ze 3 cest, které  onoho dne tito lezci zplodili je i dodnes nejtěžší cesta na Bránu – JV cesta. V následujícím roce  se na místo činu vrací E. Kühnel s p. Mrozínskou a přelézají 2 dlouhé linie v údolní stěně.
Pozor ! Teprve po 34 letech zde opět M. Kutílek s I. Kutílkovou přelézají další linii – SZ stěnu. Další cestu přidávají v r. 1999 bratři Suchopárkové a v roce 2002 vytváří L. Dvořáček var. J stěny. Další, dosti morálovou cestu přidali P. Suchopárek s H. Jaegerovou v létě roku 2003 a cestu pojmenovali Nejkrásnější z nejkrásnějších. Později do této cesty někdo přidal skobu. Poslední čtyři cesty přidává opět L. Dvořáček v roce 2005. Za zmínku stojí zejména hvězdičková cesta Schovanka.
    V bezprostředním okolí Brány se nalézá několik dalších skalních útvarů – Nad Bránou, polověž Prsty a několik menších skalních výchozů.
 
BRÁNA - cesty

1) SV stěna pravou polovinou 4; E. Kühnel, Mrozínská, 3.3.1963.
2) SV stěna levou polovinou 4; E. Kühnel, Mrozínská, 3.3.1963.
3) J stěna 3; M. Kutílek, E. Kühnel, 18.9.1962.
3a)    Var. J stěnou přímo 3; L. Dvořáček 15.9.2002.
4) JV cesta 6; M. Kutílek, E. Kühnel, 18.9.1962. Stěnou vl. od brány n.v.
5) Náhorní pilíř z J 3; Petr Suchopárek, Pavel Suchopárek, 12.9.1999.
6) Jihozápadka 3; L. Dvořáček, 2.6.2005.
7) Sestupová c. 2.
8) Západní levá 3+;
9) S stěna - náhorní pilíř 4; M. Kutílek, E. Kühnel, 18.9.1962.
10) *Schovanka 4; L. Dvořáček, 2.6.2005. Přímo z průchodu pod střechu brány a zprava n.v.
11) Nejkrásnější  z nejkrásnějších 5; Pavel Suchopárek, H. Jaegerová, 9.6.2003. Rozlámanou stěnou, výše vlevo k sokolíkům a podél nich na v.
12) SZ stěna 3; M. Kutílek, I. Kutílková, 1.6.1996. Spárou, výše koutem n.v.
13) Terezino zrcadlo 6; L. Dvořáček, 2.6.2005. Krátkou hladkou stěnkou. ( boulder)
14) Specchio di Míla 6; L. Dvořáček, 2.6.2005.