Vánoční stěna

Sešly se zde děti Kadaňského  horokroužku  mládeže . Tato akce je koncipována jinak než Mikulášská. Dnes se soutěžilo, a to v lezeckých, silových a znalostních(horolezeckých) disciplínách. Takže výhradně lezecká mládež, bez úvazku to prostě nešlo. Každé stanoviště mělo svůj počet bodů za výkon, a tak se sbíralo, kdo nejvíc, a na závěr rozdělovalo. Žádné zranění, naopak užili jsme si spoustu srandy.

Díky sponzorské pomoci od elektrárny Tušimice bylo čím děti obdarovat-velké díky jim za to!!               

 

     Bohouš a Radka