Mikulášská stěna

            To bylo dětí. Všechna cukrátka i pomeranče a mandarinky byla rozebrána, tedy předána Mikulášem a jeho sortou dětem. Díky sponzorské pomoci od fy Energo Tušimice bylo čím děti obdarovat-velké díky jim za to!!  Sešly se zde děti ze dvou horokroužků mládeže – Kadaňského a Chomutovského, včetně dětí dospělých členů Horoklubu v jejich doprovodu. Bohužel před námi má tělocvičnu škola, po nás zase fotbalisti, a navíc měli zápas. Tento časový stres musíme odstranit, propříště. Musím vyzdvihnout účast a působení Mikuláše, anděla a tří čertů, kteří tomu dění dodávají atmosféru. I to, že jak Mikuláš, tak čerti jsou z českých pohádek, tedy hodní.

            I z foto je vidět, že mládež z HK nad 15let se už cítí dospělá a její účast bude daleko více vidět na tzv. Vánoční stěně Horoklubu, která je určena výhradně lezeckým dětem z HK, má jiný charakter, zde se leze, skáče, soutěží. Takže vás všechny z horokroužků zveme na pondělí 21. 12. od 17 do 19hod.

Čeká vás lezení poslepu, gladiátorské zápasolezení, skok do pendlu, a jiné.

Přijďte  si „zařádit“ v horodisciplínách na laně 

   zveme vás  Bohouš, Radka a Jířa

Fotogalerie: Mikulášská stěna