Pařízek a Bordelář

Blahouš Kluc

Pařízek

 1. *Sokolíkový vzlet 4+; B. Kluc, 8.1.2014. Sokolíkem.
 2. Paprsek slunce 6; B. Kluc, 10.1.2014. Levým pilířkem.
 3. Roztrhané šusťáky 3; R. Maňásek, 8. 1. 2014. Komínem.
 4. *Pařezovka 5-; P. Suchopárek, 8.1.2014. Pravým pilířem.
 5. Destička 2; P. Suchopárek, 8.1.2014.
 6. Hrana přátel 2; B. Kluc, 27.3.2014.
 7. Verči stěnka 4 SD; V. Dvořáková, 27.3.2014.
 8. Ministěnka 4- SD; V. Dvořáková, 27.3.2014.
 9. Mechová hrana 4; B. Kluc, 10.1.2014. Levou zamechovanou hranou.
 10. Opomenutá hrana 5C SD; L. Dvořáček, 27.3.2014.
 11. Krokovka 2 SD; B. Kluc, 10.1.2014. Ze sedu za protilehlé chyty.
 12. Pravá 2 SD; L. Dvořáček, 27.3.2014
 13. Levá 3+ SD; L. Dvořáček, 27.3.2014
 14. Střední 4 SD; L. Dvořáček, 27.3.2014
 15. Pravá 4- SD; L. Dvořáček 27.3.2014

Bordelář

 1. *Bordelmamá 3; B. Kluc, 28.12.2013; 5B SD; M. Svinařík 9.3.2014.
 2. Bouldermamá 4-; R. Maňásek, 8.1.2014. Přes převis.
 3. Cesta z lesa 3; B. Kluc, 8.1.2014; 4+ SD; M. Svinařík, 9.3.2014. Pravá hrana.
 4. Bordeltatá 4 SD; L. Dvořáček, 27.3.2014.

Pařízek

Rád bych se podělil o celkem nově zhodnocený skalní skvost v našich hvozdech a tím i podnítil ostatní, aby se podělili o nové cesty, případně nové lezecké terény v našich Kruškách nebo okolí. Pařízek je skalní útvar boulderového typu, který se nachází v blízkosti Místa u Chomutova. Objevili jsme ho s Párkem a Maňáskem při touze najít jiný skalní útvar Bordelář. Hned jsme na něm vytyčili nové linie, zejména hvězdičkový Sokolíkový vzlet, ačkoliv jsem ho lezl v pohorách a Pravý pilíř od Párka. Naší lezecké touze podlehly samozřejmě i jiné směry, ale jeden, na krásný levý pilířek, odolával, i když jsem si půjčil od kluků lezečky. Tehdy jsme odešli s tím, že se určitě vrátím. Neubránil jsem se směšně marnivému pocitu, že jsem měl chuť projít touto linií první, a proto jsem, ačkoliv byl leden, čekal na první trochu pěkný den, aby mi ho nikdo nevyfoukl. Ten den se vyskytl o pár dní později. V lese vonělo zvlhlé jehličí, zbytky sněhu se roztékaly pod nápory slunečních paprsků. Stál jsem pod skálou, a přestože jsem neměl ani chytače ani bouldermatku, cítil jsem, že bych to mohl zvládnout. První těžší krůčky jsem zvládl a nohami jsem byl již minimálně metr nad zemí, když se mi urval malý chyt a já se poslal, jak projektil, na všechny čtyři. Trochu jsem se oklepal, dal si čaj a šel do toho znovu. Krásné krůčky po malých chytech a stupech se musí zažít... Konečně jsem dřepěl na pět metrů vysoké skále a s uspokojením jsem přemýšlel nad názvem. Slunce se opíralo do pilířku, a tak vznikla hvězdičková linie Paprsek slunce.

Po nějaké době Pařízek už navštívilo několik mých kamarádů, takže bylo jen otázkou času, kdy tam vzniknou další bouldříky pro milovníky startu ze sedu či lehu.

Přístup: Od obce Místo od domu č. 91, po lesní cestě k prvnímu rozcestí. Ze tří cest jít tou zcela pravou, asi 300 metrů (brát s rezervou) téměř na konec cesty, kde se nachází oplocená lesní školka. Při pohledu ze svahu dolů se nachází asi po 50 metrech Pařízek.

Bordelář

Na tento skalní útvar boulderového typu jsem přišel zcela náhodou, když jsme se toulali s Renulkou po lesích v okolí Místa, protože je zima, je mlha, že by se dala krájet a vůbec, k lezení to tohoto prosincového dne není. Jdeme si po pasece a já najednou Renče navrhuju, že bychom se mohli jít podívat támhle do lesa, protože mě to tam nějak táhne. A hle, asi sto metrů od hranice lesa se nachází tento boban, kolem kterého je harampádí. V pohorách tedy přeběhnu na první pohled hezkou linii Bordelmamá a Bordeláři tak vtisknu nový, tentokrát již lezecký život. Poté již následují návštěvy kamarádů, kteří se též podílí na tvorbě boulderů.

Přístup:

1. Mezi Blahuňovem a Místem je po levé straně spojnice silnice v zatáčce a na to se napojuje polní cesta. Při pohledu od silnice se jde asi 100m, až jsou po levé straně beton. bloky, asi pozůstatek nějaké kompostárny. Jde se dále, a pak do kopce na horizont do lesa. Odtud doprava, až se narazí opět na cestu. Po té se jde nějakou chvíli, až se člověk dostane na paseku, která je protnutá uprostřed touto cestou. Po levé straně v lese je vidět Bordelář.

2. V městečku Místo z hlavní silnice zahneme doleva na hrad Hasištejn a po levé straně je u domu č. 91 vstup do lesa. Po cestě jdeme asi 150m na rozcestí, po něm rovně, následujeme neformální značku (bílý podklad, na něm modrá výrazná šipka), dojdeme k dalšímu rozcestí, stále rovně a scházíme výraznou svážnici, až dojdeme ke starému rozbouranému plotu, od kterého je to již kousek na paseku, na ní vpravo přímo do lesa pár stovek metrů vyhledat Bordeláře (celkem asi 1,5km).

 

Fotogalerie: Pařízek a Bordelář