ZÁMECKÁ JEHLA

Pavel "Párek" Suchopárek

15. 3. 2011

 

            Zámecká jehla – pravděpodobně nejostřejší a nejšpičatější věž v Krušných horách vůbec je součástí skalnatého hřebene SZ od zámku Jezeří.

            Tato nádherná rulová skalní věž vystupuje z jižního svahu hřebene stoupajícího od Jezeří. Se svahem je propojena jedinečným ostrým vodorovným hřebínkem – či spíše typickým skalním koněm, po němž je i nejsnáze dostupná. Výška věže činí z náhorky kolem 6 m, ovšem z údolí dosahuje výšky dvojnásobné. Jak již bylo zmíněno, vrchol jest ostrý, čistý a lákavý. Postavit se na něj však vyžaduje jistou dávku odvahy. Výhledy z vrcholu jsou velmi omezené vzrostlou vegetací, snad v zimním období lze spatřit skrze větvoví modrou oblohu.

            Samotný název Zámecká jehla souvisí s nedalekým zámkem Jezeří, ovšem v jakém období byla věž takto poprvé pojmenována, není známo. Pravděpodobně název poprvé užil

horolezec Milan Kutílek působící zde na počátku druhé poloviny 20. století. Vzhledem k tomu, že v předválečných dobách byla všechna podobně romantická místa v Krušných horách hojně navštěvována, lze předpokládat, že vrcholu bylo zajisté dostoupeno lezci této doby minimálně dnešní Starou cestou. O návštěvnosti těchto míst svědčí dodnes místy patrné zbytky zpevněných stezek. Lezecky však věž patrně nikdy příliš využívána nebyla.

            V současnosti vede k vrcholu 6 cest. Normální cestou se lezlo na vrchol odpradávna – je to nejsnazší cesta k vrcholu. Nejstarší ověřený prvovýstup pochází od Milana Kutílka a Edmunda Kühnela z 1.5.1961 a to Z stěna. Kyzová cesta byla s jistotou zlezena hluboko v minulém století, kdo jí však prostoupil první, zůstane navždy tajemstvím. V roce 2000 vystoupali na vrchol novou cestou St. Emingr  a B. Hromádko novou cestou, jíž dali přiléhavý název „Z mechu a kapradí“. Nejtěžší cestu na věž – Údolní spáru – přelezli 6.8.2002 M. Svinařík a P. Suchopárek a o čtyři dny později vznikla poslední cesta – Mravenčí hrana, kterou má na svědomí L. Dvořáček opět s M. Svinaříkem.

            Dne 21.8.2000 byl vrchol opatřen vrcholovou knihou, z níž lze zpětně vyčíst za oněch cca 11 let, tj do 21.1.2011 spoustu zajímavých údajů:

 • průměrně každý rok přibudou v knížce 2-3 zápisy. Nejvyšší návštěvnost zaznamenala věž v roce 2004 (7 zápisů) a nejnižšší v roce 2011 a 2007 (pouze Horezdar)
 • Horezdarů dal na věži nejvíce L. Dvořáček a to 6x, 4x pak P. Suchopárek. Po jednom Horezdaru mají St. Emingr, H. Jaegerová, J. Tichý, M. Svinařík, T. Stránský, J.Cetel a M.Čermák.
 • nejvíce návštěv na věži zaznamenal opět L. Dvořáček (9) následován P. Suchopárkem (6) a M. Svinaříkem (4). Po dvou návštěvách mají St Emingr a Konrád s Konrádovou. Dalších 21 lezců navštívilo věž pouze 1x.
 • celkem na vrcholu stanulo 27 lezců.
 • Mimo místní lezeckou komunitu věž navštívili lezci z HO Humanita, Hospul, HO Č. Lípa, HO Děčín, HO Loket Praha a KC Bautzen.
 • Co se lezenosti jednotlivých cest týče, tak nejpoužívanější jest samozřejmě Stará cesta, jež byla k výstupu použita 22krát. Z stěna má 5 přelezů a Kyzová cesta spolu s cestou Z mechu a kapradí má po 4 přelezech. Mravenčí hrana byla zdolána 2x za 11 let a Západní spáry se 9 let nikdo nedotkl a dosud nemá 1. přelez.

 

    Zámecká věž - cesty

 1. Stará cesta 2. Vodorovným žebrem od S. dále přes výšvihy n.v. Vhodná i k sestupu.
 2. Kyzová cesta 3; L částí Z stěny n.v.
 3. Z stěna 4; M. Kutílek, E Kühnel, 1.5.1961. Středem Z stěny n.v.
 4. Zámecká spára 7-; M. Svinařík, Pavel Suchopárek, 6.8.2002. Údolní spárou n.v.
 5. Mravenčí hrana 4+; L. Dvořáček, M. Svinařík, 10.8.2002. JV hranou n.v.
 6. Z mechu a kapradí 3; St. Emingr, B. Hromádko, 22.8.2000. Pravou částí V stěny n.v.

 

Fotogalerie: ZÁMECKÁ JEHLA