Práce platná - nikoli kvapná!

Broněk Bandas

Listopad 2011

Provozování cvičné lezecké stěny, kterou Horoklub díky úsilí členů klubu, podpoře Martina Lendvorského a Severočeských dolů Chomutov vlastní od roku 1996, sebou nese také povinnosti. Kromě pravidelných revizí prováděných odborně způsobilou osobou za úplatu, je to také "drobná" údržba k zvyšování bezpečnosti a atraktivity lezení na stěně. Tato údržba již několik let probíhá formou brigád členů Horoklubu. Výměna karabin a smyček, kontrola upevnění kamenů, dotažení všech šroubů a stavba nových cest – to je jen část práce, kterou Horoklubáci v režii správce stěny Bohouše Dvořáka, každoročně odvedou.

V letošním roce bylo nutné provést revizi stěny, a protože oddíl opět nakoupil nové kameny (180 ks za 13 500 Kč), bylo také potřeba vyměnit další část starých, prsty a klouby ničících kamenů. Nové kameny se také vyrábějí v mnohem výraznějších barvách a lezcům se snadněji na stěně orientuje. Pro lepší orientaci ve starších cestách se pod kameny umísťují barevné praporky. K tomu Bohouš Dvořák říká : „Naším cílem je, aby si každý mohl cestu zdola prohlédnout, ujasnit si, kudy vede, kde bude cvakat jištění a jak které místo poleze. Ve skladu máme ještě nové kameny na dvě cesty pro dospěláky. Z příspěvků do pokladničky za půjčovné ještě brzy přijde sada kamenů v podobě zvířátek pro vytvoření extra dětské cesty. Celkově je nyní na stěně 84 cest (tj. cca 1600 kamenů) a z nových kamenů je asi polovina. Pevně věřím, že se nám postupem času podaří vyměnit většinu z nich“.

Letošní brigáda proběhla v sobotu 12. listopadu. V průběhu dne vzniklo 7 cest výměnou starých kamenů nebo vytvořením cesty nové. Nad stěnu byl nainstalován  plakát firmy STRIX Chomutov, která oddílu za reklamu věnovala čtyři celotělové úvazky pro mládež. Protože příspěvky nečlenů oddílu za využití stěny a půjčení lezeckého materiálu tvoří součást peněz věnovaných výhradně na údržbu stěny, vytvořil Bohouš ve stěně, vpravo od dveří skladu štěrbinu. Tam je možné vhodit poplatek i ve dnech, kdy na stěně nebude žádný člen oddílu, který má do skladu přístup. V příštích dnech bude nad stěnu pověšen plakát firmy MAKAK, která za reklamu provedla zdarma revizi stěny a dodala kameny za 3 500 Kč. Z plánované údržby ještě zbývá sanace a upevnění žebříku na boulderové stěnce, které provede Letoš.

A na samý závěr ještě jednou slovo správce stěny : „Děkuji všem, kteří přišli pomoct. Ti co nemohli, nemusí zoufat. Práce a nové kameny ještě jsou, ozvěte se, určitě se dohodneme. Pro ty, kteří si chtějí jen přijít zalézt, máme v omezené míře za mírný poplatek k zapůjčení lezecké boty, lana a sedáky. Dále si u nás lze zakoupit magnézium (kouli) - na stěně by se nemělo lézt s práškovým magnéziem. Prostředky vybrané od nečlenů Horoklubu se vždy reinvestují do zvýšení bezpečnosti lezecké stěny. Přesto připomínám, že lezení je nebezpečný sport, při kterém hrozí nebezpečí poškození zdraví“.

 

P.S. Z důvodu zlomené metakarpální kosti jsem letos jel na brigádu pouze fotit. Bohužel jsem si doma zapomněl foťák, ale snad vám to nebude vadit.

 Broněk