Plotnová věž

Pavel "Párek" Suchopárek

18. 5. 2010

 

 

            Další věží nalézající se v Prunéřovském údolí je tzv. Plotnová věž. Tato poměrně hodnotná věž se nalézá v horní části Prunéřovského údolí mezi chatovými osadami Myší díra a Úbočí na levém břehu Prunéřovského potoka. Protože se věž nachází poměrně vysoko ve svahu ukryta ve vegetaci v divokém údolí plném různých skalních výchozů, není její nalezení vůbec jednoduchá záležitost. Asi nesnadněji lze věž lokalizovat z osady Kýšovice (restaurace Oáza) u Výsluní, odkud je věž vidět v protějším svahu Prunéřovského údolí.

            Přístup pro romantiky dle Suchopárka z obce Kýšovice: přes louku s krávami sestupujeme terénní depresí podél mokřadů přímo do Prunéřovského údolí. Budeme-li se držet těchto mokřin měnících se v potůček, sejdeme do údolí kolem unikátního Kýšovického vodopádu. Zde přebrodíme Prunéřovský potok (při vyšším stavu vody to může být problém) a dostaneme se na modře značenou cestu procházející údolím. Po ní se vydáme proti proudu a po cca 400 m odbočuje ostře doprava svážnicová cesta. Po ní asi 300 m a pro změnu z ní ostře odbočuje cesta doleva, která znenadání končí. Na jejím konci lesem přímo do svahu vzhůru na další lesní cestu (výrazný skalní výchoz pod cestou). Po této cestě doleva dalších 300 m a opět vzhůru lesem cca 50 m přímo ke skále z cesty již obtížně viditelné.

            Přístup pro inteligenty dle Svinaříka z Myší díry: Z chatové osady Myší díra (u obce Celná) podél potoka cca 2 km až k brodu. Nyní je u něj nově zbudovaná lávka, takže přes ni přejdeme suchou nohou na levou stranu potoka a odbočíme azimutem do prudkého svahu. Po 50 - ti metrech narazíme na vrstevnicovou lesní cestu. Po ní se vydáme doprava směrem po proudu. Nikam neodbočujeme a držíme se víceméně vrstevnice. Po cca 500 metrech narazíme na skalní ostruhu, skrze niž byla tato lesní cesta prokutána. Od této ostruhy je třeba couvnout zpět po cestě asi 30 metrů. Zde ve svahu 50 m nad cestou se nachází ukryta v březovém lese Plotnová věž.

            K historii věže není takřka co napsat, neboť žádnou historii nemá. Vzhledem k přístupu lze s jistotou říci, že se tu nikdy v minulosti nelezlo a prvním hominidem vystoupivším na vrchol věže byl pravděpodobně opičák Svinčo L. P. 2008 při svých toulkách za potravou. Téhož roku sem Svinčo přivádí svou zákonnou manželku Květákovou a překonávají v nepřízni počasí úskalí Údolní cesty dosahující výšky 15 m. Ač se jedná o ukloněnou plotnu snadno vypadající, množstvím kvalitních možností k zajištění neoplývá a s přibývajícím vlhkem stoupá i obtížnost cesty. Při své další návštěvě 22.10.2008 zde Svinčo se svým dalším (lezeckým) druhem Smrtihlavem zakládají vrcholovou knihu a přelézají nejtěžší Morálovou cestu. Ostatní cesty zdolává během svých nájezdů Svinčo solo. Až do 11.5.2010 zde nikdo nebyl. Toho dne tu Párek s Moniatrem přelézají většinu hotových cest a přidávají další dvě linie a jeden projekt. Momentálně tedy vede k vrcholu 8 cest a je zde vytýčen jeden projekt. Nejsnazší cesta – Abnormální je za 1 UIAA a nejtěžší je Morálová cesta za 5.

            Plotnová věž se nachází v nadm. výšce cca 650 m a její údolní 15 metrová položená stěna je orientována na východ. Náhorní stěnka dosahuje výšky cca 5 m a je oddělena úzkým sedélkem od skalního výchozu zvaného Vyhlídka. Severní a jižní stěna jsou víceméně kolmé o výšce do 8 metrů. Skála jest čistá, prosta dokonce i mechů a lišejníků. Vrchol je rovněž čistý a poskytuje úžasné výhledy na obec Výsluní s jeho dominantou – kostelem sv. Václava a celou horní část Prunéřovského údolí. Věž je prosta jakéhokoli stabilního jištění, pouze vrchol je ozdoben mělce zasekanou tyčkou s vrcholovou krabicí. Název věži přiřkl Svinčo a je odvozen od výrazné údolní plotny. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně nový lezecký objekt, tak je jasné, že dosud nefiguruje v žádných průvodcích. Z dob zhodnocování věže pochází článek Kvakerské srdce od Blagodana Smrtihlava Kluce uveřejněný v Mantaně č. 11/2008.

            Jak již z pozoruhodného přístupu a samotného popisu věže vyplývá, nikdy nebude trhat rekordy v návštěvnosti, ale její skalp by neměl chybět ve sbírce žádného opravdového krušnohorce. Vzhledem k návštěvnosti jiných, podstatně dostupnějších krušnohorských věží tipuji, že vrcholová kniha bude popsána asi kolem roku 2612.

 

 PLOTNOVÁ VĚŽ

  1. Údolní cesta 4+; M. Svinařík, K. Svinaříková, 7.6.2008. Středem údolní plotny na kazatelnu a dále středem podél trhlinky na v.
  2. Digitální 4-; Pavel Suchopárek, R. Maňásek, 11.5.2010. Po samostatném pilířku v pravé části údolní stěny na jeho vrchol, překrokem do plotny a při její pravé hraně n.v.
  3. Morální 5; M. Svinařík, B. Kluc, 22.10.2008. Kolmou stěnkou na temeno údolní plotny a středem vrcholové hlavy na v.
  4. Stupňová 3; M. Svinařík, 22.10.2008. Zpoza pilířku přes stupeň na temeno a n.v.
  5. Projekt od 11.5.2010
  6. Sestupová 2; M. Svinařík 7.6.2008. Koutem v Z stěně na temeno a n.v.
  7. Náhorní 3; M. Svinařík, 6.4.2008. Ze štrbiny překrokem do V stěnky a na v.
  8. Abnormální 1. Vpravo od Náhorní c. stěnkou a přes bloky n.v.
  9. Objížďka 3+; Pavel Suchopárek, R. Maňásek, 11.5.2010. Pravou stranou SV stěny na temeno plotny a při hraně n.v.

 

 

  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie: Plotnová věž