Jezeřské lesy

Pavel "Párek" Suchopárek

Poděkování

se vzpomínkou všem

krušnohorským lesákům 20.století.

Obdiv patří hlavně těm,

kteří se svojí každodenní poctivou prací

podíleli na zachování lesa

v jezeřských lesích

                                                                            Josef Frouz

                                                                         lesní rada

 

Tak tato vzpomínka na krušnohorské lesáky je umístěna před kundratickou myslivnou nad Vysokou Pecí. Všechna čest těmto předešlým generacím lesáků. Jezeřské lesy stále ještě jsou skutečně nádherné. Jak  dlouho ještě?

Všichni poctiví krušnohorští lesáci 20. století museli by se doslova obracet v hrobech, měli–li by možnost zříti, co dokáží jejich následovníci ve století jednadvacátém. A kdyby to skutečně šlo, zajisté by u obracení nezůstalo, vyskákali by z těch hrobů a zpřelámali by těm současným rádobylesákům všechny hnáty.

Těžko lze totiž ospravedlnit naprosto zbytečné poražení několika 150 letých buků u Jižní věže, z nichž jeden patřil k nejkrásnějším na Jedláku. A že tu těch buků je! Velikáni byli poraženi loni v zimě a jejich mrtvoly zůstaly na místě bez povšimnutí dodnes. Opravdu bylo třeba je porazit, když bylo předem jasné, že bude prakticky nemožné dřevní hmotu ve změti skal a balvanů zpracovat? Naprosto zdravé stromy!!

Moc mne mrzí, že neuvidím ceduli, jež přibude k té dnešní za sto let:

 

Poděkování

krušnohorským „lesákům“ 21. století

kteří se svou aktivní prací podíleli na zlikvidování

lesů

v jezeřských lesích

                                                                                                         

 

 

 Párek

Fotogalerie: Jezeřské lesy