Kdo zaváhá, neleze

Pavel "Párek" Suchopárek

 

Oznamuji tímto znehodnocení prakticky celé jedné naší lezecké oblasti a to Skalek pod Kadaňským stupněm. Nejedná se sice o oblast zvláště navštěvovanou, ale přece… . Takřka 40 cest, z nichž některé byly poměrně hodnotné, patří minulosti a nikdo z nás si je už pravděpodobně nikdy nevyleze.

Napříč celým 80 m masívem byla totiž vybudována visutá kovová pozinkovaná konstrukce cyklostezky dělící drtivou většinu lezeckých cest, včetně těch nejhodnotnějších, vejpůl. Mohu-li tento počin hodnotit, tak kovová konstrukce zde působí dosti nepatřičně a nevkusně…, i když v porovnání s monstrem Kadaňského stupně! Na druhou stranu, jízdou po vlhkých kovových roštech na biku bude možno uvolnit víc adrenalinu než při lezení. Jediným přínosem projektu je vyčištění celého masívu od vegetace.

Ze 48 cest zůstává lezitelných cca 10 v levé části masívu přímo pod hrází stupně mezi dvěma jeskyněmi a asi tři cesty na výrazný pilíř vpravo od kuloáru.

Celý masív přelezli a ošipkovali Petr Kopecký a Martin Čížek v roce 1999. Snazší cesty však byly pravděpodobně přelezeny již dříve kadaňskými lezci a lze je tedy považovat spíše za první známé přelezy. Těžší cesty pohybující se kolem 6. a 7. stupně obtížnosti lze pravděpodobně připsat na vrub těmto dvěma lezcům. Toliko k historii.

V současné době probíhá bezesporu přínosná revitalizace celého nábřeží v multifunkční promenádu, která bude pojmenována, dle mého názoru poněkud uměle a vynuceně, po zvířecím hrdinovi dětských večerníčků. Aby název skály koncepčně zapadal do budovaného projektu, navrhuji poněkud bezmyšlenkovitý název Skalky pod Kadaňským stupněm změnit a útvar přejmenovat na Skalisko Maxipsa Fíka.

 

 

Jn: Dle dostupných informací bude ve 4. etapě úprav odstraněn Kámen pod kinem, který nezapadá do konceptu revitalizace celého nábřeží, a to z důvodu snadnějšího sekání travního porostu. Kdo si ještě nezajistil přelezy, nechť tak učiní v nejbližší možné době. Kdo zaváhá, neleze!

 

Párek

 

Fotogalerie: Kdo zaváhá, neleze