Zdobení stromečku 2014

Broněk Bandas

Do Brodců je cesta dlouhá, ale nám to nevadí,

posezení s kamarády, všechno nám to nahradí.

Kolem kam až dohlédneme, není kousek sněhu,

společně si popřejeme lásku, klid a něhu.

Jablíčky a kaštany z velikého rance,

pod stromečkem pohostíme srnečky i kance.

Svíčky hoří, od prskavek,  malé hvězdy létají,

Broněk kráčí temnou nocí, schovat poklad potají.

Děti běží honem, honem, první Ondra Oťáků,

děti září, pod stromečkem, našly truhlu zlaťáků.

Svinčo zahrál na kytaru, zpívalo se, trochu pilo,

zas se sešli kamarádi, zdobení se podařilo.

Fotogalerie: Zdobení stromečku 2014