Sluneční stěna u Radoňovic

Milan "Svinčo" Svinařík

Původně jsme jeli lézt do Skaláku. Jenže jako na potvoru obden pršelo, a tak jsme se museli poohlédnout po něčem tvrdším a rychleschnoucím. První na ráně jsou v takovém případě Sušky (Suché skály), které jsme ani my nevynechali. A dobře jsme udělali! Potkal jsem tam totiž po mnoha letech Roberta, kamaráda z Liberce, který mi poradil malou pískovcovou oblast u Radoňovic, resp. u Hodkovic nad Mohelkou. Tvrdil, že pískovec je tam tvrdý jako na Suškách a jištění osazeno „nahusto“ tak, že si tam zalezou i naše „madam“.  A tak jsme tam vyrazili a podle jeho slovního popisu celkem snadno oblast našli. A musím říct, že Robert nelhal! Užili jsme si parádní lezenici v dobře odjištěné položené plotně, kde je v současnosti vytýčeno celkem třináct „okruhovaných“ cest s výškou od sedmi do patnácti metrů. Shodli jsme se na tom, že je to pískovcová obdoba „Mosteckého Špičáku“. Nakonec jsme tam během našeho pobytu v Českém ráji udělali návštěvy dvě, abychom Sluneční plotnu zkompletovali a já ji mohl zmapovat pro ostatní Horoklubáky, aby věděli, kam se vrtnout, až budou čekat ve Skaláku na podmínky. Nutno podotknout, že na internetu již k této oblasti nějaké informace jsou, avšak ne zcela úplné a aktuální.  Níže tedy přikládám pár užitečných informací. Můj kompletní kartografický výtvor včetně nákresů a přístupové mapky je volně ke stažení na mých stránkách: https://skaly.7x.cz/rubriky/homepage/slunecni-stena-u-radonovic

 

Charakter oblasti:

Plotna cca 15 m vysoká, vyčnívající ze svahu JZ směrem.  Je z tvrdého pískovce, něco jako Horní kameny nebo Sušky. Převládá plotnové lezení na tření, většinou oblé vlnky, občas jsou velké pozitivní chyty. Je dobře odjištěná kroužky (po cca 3 až 4m)  => vhodné pro nácvik nebo rozlezbu. Nad každou cestou je slaňák.  Obtížnost cest se pohybuje v rozmezí III až VII (JPK), přičemž převládají lehčí pětky resp. těžší čtyřky. Klasifikace cest v nákresu je jen můj nástřel a bude záviset na tom, jak to kdo leze, protože spoustu klíčových míst lze oblézt zleva či zprava. Zalezou si zde i děti, ale je třeba vzít v úvahu, že prostor pod skálou je úzký pruh ve strmém svahu => není vhodný pro batolata nebo miminka v kočárku.

 

Přístup do oblasti:

Po rychlostní silnici R35 z Turnova směrem na Liberec (nebo opačně) sjedeme na sjedu č. 35 v Hodkovicích nad Mohelkou. Pokračujeme po úzké silnici směrem na Radoňovice, kam dorazíme po  cca 1,5km. Hned za značkou obce máme po pravé straně chalupu a za ní se tyčí ze silnice dobře viditelná skála - Radoňovická stěna. Naproti chalupě vlevo přes silnici začíná lesní cesta s rozšířeným prostranstvím a lavičkou. Zde se dá zaparkovat (cca 3 až 4 auta). Odsud vede k plotně dobře znatelná pěšina, cca 50m vlevo do svahu.

 

Historie lezení:

Na internetu lze nalézt, že první výstup, ještě bez kruhu, zde vykonal P. Boček v roce 1984. Následně se sem vrátil v r. 2000 s M. Trojanem a R. Lochařovou, aby zde vytvořili prvních pět cest osazených kruhy. Tyto cesty mají i svá jména, avšak přiřadit je jen podle jejich strohého popisu do mého nákresu se mi nepodařilo. Kdo dodělal další cesty a jejich jména je záhadou. Třeba se časem autoři ozvou a budu moci nákres zaktualizovat.

 

Okolní oblasti:

 

Každý, kdo pojede na Sluneční plotnu, tak nejprve spatří sousední krásnou skálu - Radoňovickou stěnu. Na ní vede spousta krásných rajbákových linií, avšak jsou mnohem těžší a jištění řidší (ty nejtěžší linky tam udělal Petr „Špek“ Slanina). Kousek výše ve svahu nad Radoňovickou stěnou je pak další skála – Strážce Radoňovic, na který vede spousta lehčích cest, které jsou odjištěné v podobném duchu jako Sluneční plotna.  Dále po cestě podél lesa (cca 750m) směrem na Bezděčín lze mimo jiné narazit na skalní útvar Kvočny, který člověka rovněž upoutá na první pohled svými bizarními tvary. Vede na ně spousta cest – viz web skalní oblasti  na stránkách ČHS (spadají do kategorie „Severní oblasti Českého ráje“). Souhrnně jsou tyto skály zpracovány samizdatovém v průvodci  „Hodkovicko“ (P. Boček, 2003), který je k dispozici ke stažení na stránkách ČHS -  https://skaly.horosvaz.cz/foto/Hodkovice2003.pdf

 

 

 

LdS