Mikulášská stěna Horoklubu!

Bohouš Dvořák

Je úterý 3.prosince a tělocvična na gymnáziu v Kadani se zaplňuje dětmi, doprovázejí je rodiče, horolezci, členové Horoklubu Chomutov. Pro ně za chvíli začne tzv.“Mikulášská stěna“ pořádaná Horoklubem pro mládež v jeho kroužcích a děti jeho členské základny.

            A už se to rozjíždí, stěna je ověšena cukrátky, pro které si ovšem musí vylézt, jinde jsou po tělocvičně drobné recesní soutěže, končící vždy sladkostí. Jednou za rok si to horolezecká drobotina zaslouží. Pak se již zase budou učit lézt, uzle a jiné dovednosti, nutné k výletům do skal a do hor. Vždyť často doprovázejí táty a mámy horolezce, lezou s nimi ve skalách a stavějí stany v horách. A když je „čurbes“ v nejlepším, najednou zhasnou světla a na scénu vstupuje vážným krokem Mikuláš doprovázen andělem(andělkou), zašumí to – „oni jdou bez čertů??“. Když vtom se ozve jekot největší a mezi cca 25děcek vbíhají tři čerti. V té tmě to má náboj, čerti křičí, děti ječí, ti malí se bojí, ti větší a otrlejší jsou odchyceni a cpáni čerty do pytle. Letos to jsou již tři čerti, rozmnožili se nám o jednoho mladého čerta(čertici). Velí tomu Lucifer(předseda) doprovázen ještě strašlivějším  čertem(Verčou). Mikuláš Broněk s andělkou Deivinou jsou na rozdíl od čertů ti hodní a obdarovávají děti čokoládovými kalendáři a vším, co mají v koši. Již několikátý rok dodávají této akci tu nejkrásnější atmosféru. Díky jim za to. Stejné díky patří i firmě Energo Tušimice, jen její zásluhou máme pro děti dostatek sladkostí a dobrot. 3.prosince jsme trošku předběhli mikulášské datum, ale ten náš je „horolezecký“ Mikuláš, který usoudil, že v jiné dny má Horoklub hodiny pro děti příliš pozdě večer. A z fotografií je vidět, že dobře udělal, věkový průměr nad 10let téměř postrádáme. Oni se ti „náctiletí“ cítí již příliš „dospělí“ na to, aby se bavili s Mikulášem a čerty. Tak snad, doufejme, je zaujme další z akcí Horoklubu a tou je „Vánoční stěna“ opět v úterý 17.12. na naší stěně. Na vánoční stěně to bude náročnější, budou zde muset prokázat odvahu v různých horolezeckých zkouškách, jejichž situace mohou ve skalách a horách potkat. Adrenalin poteče proudem. A bez znalostí a šikovnosti neprojdou ani dalšími testy. Ti nejlepší si pak budou moci vybrat z hromady dárků a pozorností od Horoklubu.

            Těšme se na příští stejně úspěšné akce Horoklubu                                   díky všem zúčastněným

                                                                                                                      Bohouš Dvořák

                                                                                                          Ved.Horokroužku a správce stěny

P.S. – Přiložené FOTO je dílem Libora Melišíka, díky Libore.

 

Fotogalerie: Mikulášská stěna Horoklubu!