Vyhodnocení největšího Škodiče Horoklubu Chomutov za rok 2007

Jířa Šťastný


            Stejně jako v minulých letech jsme i letos na valné hromadě oceňovali účastníky naší klubové soutěže o největšího „Skodiče“.  Vyplněné formuláře bylo nutné odevzdat nejpozději na březnové schůzi, kde proběhlo i jejich vyhodnocení.  Celkem se nám vrátilo 14 dotazníků, ze kterých jsme měli vybrat ty nejlepší.  Po prostudování vyplněných dotazníků nám hned bylo jasné, že výběr opět nebude jednoduchý.  Někdo totiž leze převážně na dobře zajištěných skalkách, jiný dává přednost lezení na písku, další zase jezdí hlavně do hor, někteří jezdí hodně na kole, jiní na vodě atd..  Vybrat toho nejlepšího je prostě hodně těžké a neobjektivní.  Proto jsme se inspirovali u kamarádů z CAO Děčín a k vyhodnocení přistoupili podobně jako oni – formou dílčích hodnocení jednotlivých disciplín, které naši členové převážně provozují.  V každé kategorii bylo možné získat maximálně 10 bodů, celkem tedy 90.  Jednotlivé kategorie jsme zvolili takto: A - počet cest na písku, B - počet cest na skále, C - počet cest v horách, D - nejtěžší cesta na písku, E - nejtěžší cesta na skalách, F - nejhodnotnější skalní výstupy v horách, G - nejhodnotnější sněhovo-ledové výstupy v horách, H - jiné hodnotné výkony, I - nejvíce bodů dle bodovací tabulky.    

           První místo v celkovém pořadí obsadil a největším škodičem klubu za rok 2007 se stal Pavel Bohuněk se ziskem 74 bodů.  Druhé místo obsadil Jířa Šťastný (56 bodů) a třetí skončil Honza Unger (48 bodů).  V kategorii žen byly výsledky neuvěřitelně vyrovnané a tak jsme se rozhodli udělit první místo třem nejlepším lezkyním, kterými jsou Hanka Hefnerová (38 bodů a páté místo v celkovém pořadí), Petra Šišovská (26 b.) a  Maruška Šťastná (37b.). 

           Všichni účastníci soutěže obdrželi klubová trička, nejlepší v celkovém hodnocení pak i peněžitou prémii formou poukázky na sportovní vybavení.

Nejvíce cest na písku měl Honza Unger (120), těsně za ním skončil Pavel Bohuněk (116) a na třetím místě Hanka Hefnerová (99).  Druhá mezi ženami skončila Petra Šišovská s 95 cestami, třetí Maruška Šťastná (44).

            Na skalách vylezl nejvíce cest LeToš Dvořáček (437), druhý byl Pavel Bohuněk (387) a třetí Honza Unger (226).  Mezi ženami měla nejvíce cest Hanka Hefnerová (185), druhá byla Petra Šišovská (169) a třetí Maruška Šťastná (140).

            V horách vylezl nejvíce cest Pavel Bohuněk (17), druhé místo obsadila Hanka Hefnerová (15), na třetím místě se umístil LeToš Dvořáček (12) následován Honzou Ungerem (9) a Petrou Šišovskou (8).

            Pořadí u nejtěžší cesty na písku bylo velice těsné, protože klasifikaci VIIIc zdolali hned tři lezci a tak jsme museli přihlédnout ke stylu přelezu.  Na prvním místě tedy skončil Jarda Ďurkovský, který přelezl VIIIc stylem OS a o druhé místo se podělili Pavel Bohuněk s Jířou Šťastným, kteří dali VIIIc AF.  Mezi ženami byly výkony ještě vyrovnanější, protože Hanka Hefnerová, Petra Šišovská i Maruška Šťastná vylezly shodně šestku na OS.

            Taktéž u nejtěžší cesty na skále byly výkony neuvěřitelně vyrovnané.  Mezi muži byla hraniční klasifikace 8 UIAA, kterou dosáhli čtyři členové klubu, a tak bylo opět nutné přihlédnout ke stylu přelezu.  Na prvním místě nakonec skončil Jířa Šťastný s několika přelezy ve stylu OS, o druhé místo se podělili LeToš Dvořáček s Jardou Ďurkovským díky RP přelezu a třetí příčku obsadil Pavel Bohuněk svým přelezem ve stylu AF.  Za zmínku rovněž stojí výkon Honzy  Unger, který vylezl 8- stylem RP.  Mezi ženami obsadila první místo Maruška Šťastná za klasifikaci 7- OS, druhá skončila Petra Šišovská přelezem klasifikace 6 a na třetím místě se umístila Hanka Hefnerová za přelezenou klasifikaci 5+.

            O první místo v kategorii nejhodnotnější skalní výkon v horách se podělili Pavel Bohuněk s Jířou Šťastným za shodnou cestu klasifikace 6+, kterou oba přelezli stylem OS.  Třetí místo obsadil Broněk Bandas za přelez cesty klasifikace 5+.  Na prvním místě mezi ženami se umístila Hanka Hefnerová přelezem cesty klasifikace 5+, druhá skončila Maruška Šťastná , která vylezla stejně jako Václav Meky Hajný cestu za 4+.

            V kategorii sněhovo-ledové výstupy v horách se na prvním místě umístili Pavel Bohuněk s Pavlem Suchopárem za přechod Mont Blancu (klasifikace PD), druhé místo obsadil LeToš Dvořáček, který podnikl několik výstupů v rakouských Alpách.

            Nejvyšší ocenění v kategorii jiných hodnotných výkonů získal Václav Meky Hajný za splutí Ohře od pramenů v Německu až do Labe a po něm až do Německa, které absolvoval na několik etap během roku. 

            Dříve jsme vyhodnocovali nejlepší lezce klubu dle počtu bodů, které si každý mohl spočítat dle klubové bodovací tabulky.  Ale jelikož ani tato tabulka není zcela objektivní, udělali jsme z tohoto hodnocení poslední kategorii celkového hodnocení.  Jejím vítězem se za rok 2007 stal Pavel Bohuněk  se ziskem 6971 bodů, druhé místo obsadil Jířa Šťastný (6042) a na třetím místě skončil Jarda Ďurkovský (4271).  Kategorii žen skončila první Hanka Hefnerová (4084), druhá byla Maruška Šťastná (2445) a třetí Petra Šišovská (1797).

            Vyhodnocení největšího škodiče klubu za rok 2007 bylo poznamenáno částečným lezeckým výpadkem několika členů klubu (LeToš, Jarda Ďurkovský, Svinča) ze zdravotních či rodinných důvodů a také rozporem mezi některými účastníky soutěže z důvodu špatného pochopení rozdílu mezi vícedélkovými cestami a cestami horského charakteru a následným rozporem v bodovém hodnocení.  Myslím, že tím, že se stala bodovací tabulka pouze jednou z devíti kategorií, se její vliv na celkové pořadí výrazně snížil a toto pořadí skutečně vystihuje nejlepší lezce klubu.  I když je třeba si uvědomit, že rekreační lezení je natolik individuálním sportem, že jakékoliv hodnocení bude vždy neobjektivní.  

                                                                                               Jířa

 

Fotogalerie: Vyhodnocení největšího Škodiče Horoklubu Chomutov za rok 2007