Výcvik mládeže v roce 2009

Jířa Šťastný

 

            I v letošním roce jsme v Horoklubu Chomutov pokračovali s výcvikem mladých horolezců.  S těmi mladšími jsme se scházeli každé úterý odpoledne v DDM v Chomutově a s těmi staršími jsme ve čtvrtek odpoledne jezdili na stěnu do Kadaně, kde probíhal společný výcvik se členy kadaňského kroužku. 

            Jen co se na jaře udělalo hezky, začali jsme ve čtvrtek místo na stěnu jezdit do skal.  Jelikož za odpoledne se toho moc stihnout nedá, navštěvovali jsme blízké skalní oblasti jako Citera, Trampské skály, Kočka, Skály nad Vysokou Jedlí či Mostecký Špičák.  Od dubna do června jsme takto stihli šest odpoledních výjezdů.

            V dubnu jsme se s mládeží zúčastnili tradiční klubové akce: „Jarní metodika“ v Perštejně, kde si horolezečtí začátečníci měli možnost vyzkoušet základní techniky nutné pro zachycení pádu prvolezce, postup po feratě, přelanění, jümarování nebo provizorní slanění.

            Pokud bylo hezky i o víkendech, vyráželi jsme se zkušenějšími mládežníky do skal.  Nejčastěji jsme byli lézt v Tisé, ale navštívili jsme také např. tyto oblasti: Kreutzberg, Rathen, Schmilku, Adršpach, Svatošské skály a Labák.  V roce 2009 jsme s mládeží stihli celkem 14 víkendových akcí.

            Hlavní akcí výcviku mládeže bylo opět letní soustředění, které se letos konalo již po osmé, tentokrát v údolí Sarcatal.  Celkem se ho zúčastnilo deset členů z chomutovského a z kadaňského kroužku mládeže pod vedením čtyř instruktorů.   Během týdenního pobytu jsme přelezli např. tyto vícedélkové cesty:

  • Picolo Dain – Le strane voglie Amelie 5c (250 m, 8 délek),
  • Picolo Dain – Amazonia 5c (250 m, 11 délek),
  • Picolo Dain – Orizzonti dolomitici 5b (250 m, 11 délek),
  • Monte casale – Via Einstein 6+/A1 (350 m, 10 délek),

přešli via ferratu Rino Pesseta na Monte Garsole 967 m (převýšení 700 m, velmi těžká) a vylezli spoustu cest ve sportovních sektorech (např. Preore, Val Lomaso, Promeghin, Massone, Nago).

            Na podzim se konalo druhé soustředění mládeže (na stejném místě jako v létě), ale protože v tomto termínu měli čas už jenom dva instruktoři, mohlo se ho zúčastnit jenom šest mládežníků.  Vybrali jsme ty nejlepší a s nimi vylezli velice hodnotné vícedélkové cesty jako např.:

  • Parete Zebrata – Perla Bianca 6a (155 m, 5 SL),
  • Monte Casale – Hasta siempre komandante 6b (400 m, 13 délek),
  • Picolo Dain – Pilastro Masud 6c (250 m, 8 SL).

Kdo zrovna nelezl vícedélkové cesty, mohl si zalézt ve sportovních oblastech jako např. La gola, Preore, Laghel.

            S těmi staršími mládežníky jsme společně vyrazili na „Poslední slanění“, což je největší klubová akce, pořádaná každý rok jako neoficiální ukončení lezecké sezóny.  Letos se tato akce konala 7.11.2009 ve Velichově a díky příjemnému počasí se nás na dopolední hře sešlo hodně, včetně značného počtu dětí a mládeže.  Myslím, že hra se všem účastníkům líbila, stejně jako večerní kulturní program, o který se postaraly kapely Album a River. 

            Doufám, že i v příštím roce se najde alespoň několik členů klubu, kteří se budou ochotni ve svém volném čase věnovat výcviku dětí a mládeže, a že se nám podaří sehnat dostatek finančních prostředků pro tuto činnost.

Jířa Šťastný

 

 

Fotogalerie: Výcvik mládeže v roce 2009