Moravský Kras

Václav "Meky" Hajný

V pátek 22.10.93 vyrážíme s Frantou Kolářem a Míšou Pychem do Moravského Krasu-konkrétně do Rudického propadání.

V Kuřimi sestavujeme u Michalového kamaráda Tondy pro klíče od chalupy v Rudici a čekáme v hospodě až dojede.

Dostáváme klíče od propadání a svolení že můžeme jít dolů sami... Večer se spívalo a hrálo.

23.10 sobota, ráno si jdeme prohlédnout propadání z venku a lezeme dvě lezecké cesty za 5+.

Odpoledne nastupujeme do jeskynní...sestup po žebřících 85m na dolní patro k Jedovnickému potoku a pokračujeme po vodě dále do propadání.

Brodíme se částečně vodou, část traverzujeme, něco komínově, prostě jak to pouští.

Proskoumáváme dvě chodby po levé straně, v druhé je postavena hrázka do které vede z povrchu vrt na pitnou vodu!

Občas narážíme na fixní lana z komínů které mizejí bůh ví kde...

Procházíme Rudickým domem a docházíme až do balvanitého domu až na kotu 52, zde se rozhodujeme k návratu.

Výzdoba je fantastická a pořád je co obdivovat.

Snažíme se jít co nejrychleji, jsme již dost mokří a tlačí nás čas.

Slíbily jsme že do 20.00 budeme nahoře aby se kluci neplašili...

Opět vodou, nahoru a dolu perfektním hladkým komínem nebo spíš ,,trubkou" dlouhou 92m a zase po žebřících nahoru.

Celková doba 5 hodin.

Nejnižší bod 205m.

Vzdálenost 1100m.

 

Václav Meky Hajný