Úvodník II

Broněk Bandas

Čestné členství. Co to znamená? V letech minulých se bez rozmyslu rozdávala různá čestná členství, čestná občanství, čestné doktoráty. Také jsme byli svědky toho, jak se ostudná čestná členství všemožným politickým figurám, katům, masovým vrahům a rasistům odebírala. Jakou tedy má dnes čestné členství hodnotu?

Na valné hromadě Horoklubu bylo poprvé v historii klubu uděleno čestné členství. Toto ocenění obdrželi manželé Kutílkovi a manželé Chvojkovi za „přínos pro rozvoj horolezectví a celoživotní propagaci horolezeckého sportu. Zkuste si položit sami sobě otázku: „Co pro mě znamená horolezectví“? Zkuste si na ní odpovědět. Přestože všichni v Horoklubu patříme do velké „rodiny“ horolezců, jen málo odpovědí by bylo stejných. Každý z nás hledá jiné pravdy, má jiné cíle. Asi by nebylo bez zajímavosti porovnat naše názory  s tím, co vedlo do hor nestory tohoto sportu. Otevřený názor na horolezectví a dění kolem nás nám ve svém článku nabízí M.Kutílek.

Vraťme se ale k hodnotě čestného členství. Je to svým způsobem paradox, ale jeho udělením získává větší hodnotu dárce. Vždyť přijetím čestného členství přináší obdarovaný dárci hodnotu svých názorů, vlastností a hodnot, které vyznává. Pokora a přátelství. Pokora v horách a přátelství mezi lidmi. Taková je hodnota „našeho“ čestného členství a ta nepodléhá módním ani politickým vlivům.

 Broněk