Poděkování

Dne 26.2. 2006 večer navštívilo stránky Horoklubu jubilejních 33333 lidiček. Za toto nemalé číslo a poměrně vysokou návštěvnost je třeba poděkovat zejména naší webmasérce Petře Petje Honákové. Dík.