Výstava Horolezecká zastavení

 

5.-28.3.2001

Autor: Pavel Suchopárek

 

Ve dnech od 5. do 28. března 2001 uspořádal Horoklub Chomutov v galerii Lurago výstavu fotografií s horolezeckou tématikou doplněnou o poutavou výstavku „Dějiny horolezectví na Chomutovsku“.

Výstava se shledala s nebývalým zájmem nejen ze strany horolezců, ale i široké veřejnosti. Již samotnou vernisáž, kde se vytvořila skutečně neopakovatelná atmosféra, navštívilo 150 lidí, převážně horolezců. Vernisáži byla přítomna i delegace představitelů měst Annaberg a Buscholz. Hrála zde skupina Album.

Po samotné vernisáži proběhla beseda s účastníky úspěšné expedice „Peru 98“ spojená s promítáním diapozitivů.

Celkově výstavu shlédlo kolem 500 návštěvníků. Podle hodnocení pracovnic SKKS patřila výstava k nejnavštěvovanějším za několik posledních let a galerie Lurago vybrala na vstupném, jež činilo 5 a 3 Kč, cca 1000 Kč.

O výstavě vyšly 3 články s fotografií v Deníku Chomutovska, jeden článek v MF DNES a Rudém právu. Krátký šot odvysílala regionální televize.

 

Samotná výstava se skládala ze dvou částí. Stěžejní a větší část tvořila výstava fotografií dotýkající se snad všech témat, jež s horolezectvím mají co do činění. Počínaje horskou flórou či faunou, přes pískovcové věže a momentky z výstupů až po záběry ze skutečných velehor.

Autory fotografií byli: Bronislav Bandas, Míla a Leoš Dvořáčkovi, Martin Lendvorský, Bohouš Dvořák, Roman Maňásek, Pavel Suchopárek a Jiří Šťastný.

Druhou část výstavy mapující historii horolezeczví na Chomutovsku od počátku 20. století po současnost připravil P. Suchopárek za vydatné pomoci M. + I. Kutílkových, P.+L. Chvojkových, V. Janoščíka, Z. Doskočila, J. Šťastného a mnoha dalších.

Každý návštěvník výstavy mohl vyplnit anketní lístek, na němž označil fotografii, která se mu nejvíce líbila. Anketních lístků se sešlo po dobu trvání výstavy 310 a po jejím skončení byli vylosováni šéfredaktorem Deniku Chomutovska O. Schneppem 3 výherci, jimž byla jejich fotografie předána.

Výstava byla velice vydařeným počinem a dá se říci, že se stala malým svátkem chomutovských horolezců.

Fotogalerie: Výstava Horolezecká zastavení