Zpráva o činnosti expedice Himlaya '97

23.9.-??? 1997
Autor: Martin Koštůr

Nejprve dovolte, abych touto cestou poděkoval těm, kteří pomohli zajistit naši expedici. Nesmírně si vážíme Vašeho zájmu o horolezectví a doufáme, že i v budoucnu zůstanete příznivě nakloněni k realizaci našich plánů.
CÍL EXPEDICE
Původním záměrem naší expedice bylo zdolání vrcholu Hintchuli 6 441 m n.m. tzv. "japonskou cestou" a v případě dostatku času se pokusit o prvovýstup v centrálním pilíři severní stěny Hintchuli.
ÚČASTNÍCI EXPEDICE
Všichni účastníci expedice HIMALAYA 97 jsou členy horolezeckého oddílu TJ SOKOL Deštné v Orlických horách. Jiří Švejda - vedoucí, Tomáš Klinský, Martin Matyáš, Václav Beznosek, Dušan Švejda, Štěpán Hlaváč, Milan Mazánek, Ladislav Klokočník, Martin Koštůr - lékař, Tomáš Urban, Pavel Kačer, Zdeněk Zvonek - kameraman.
STRUČNÝ POPIS ČINNOSTI
V úterý 23.9. se expedice sešla v 6 hodin v Praze a odjela do Frankfurtu na letiště. V Kathmandu jsme přistáli 24.9. Dne 25. a 26.9. jsme věnovali zařizování formalit , prodloužení pobytových víz, zajištění trekking permity do oblasti Anapurny, povolení k výstupu na Hiunschuli a zajištění autobusu do Pokary. Do Pokary jsme odjeli 27.9. a ještě týž den najali nosiče.
Pochod do základního tábora byl zahájen 28.9., kdy tento den jsme dorazili do landrungu. Následující den jsme nocovali ve vesnici Sinua. Třetí den jsme dorazili do Deurali, odkud je to již cca 4 hodiny chůze do základního tábora. Dny 1. a 2.10. věnujeme stavění základního tábora. 3.10. vyrážíme na průzkum ledovce pod severní stěnou Hiunschuli a zároveň stavíme první výškový tábor. Další vynášku zahajujeme 5.10., stavíme druhý výškový tábor a fixujeme cca 600 m v rozlámaném ledovci. V noci z 6. na 7.10. začíná sněžit a cca ve 23 hodin nás částečně zasáhne lavina. Ráno jsme proto pro nepřízeň počasí donuceni k návratu do základního tábora.
Další útok zahajujeme dne 13.10. Druhý výškový tábor je prakticky zničen lavinou, rovněž některé fixy jsou zasypány a potrhány. Čtyři dny lezeme v ledovci v hlubokém sněhu a fixujeme další exponovaná místa. Prakticky každý den odpoledne sněží, často nás ohrožují laviny a viditelnost je prakticky nulová. Ve výšce cca 6 000 m jsme narazili na velkou trhlinu, za kterou následoval cca 40 m vysoký ledovcový výšvih. Neměli jsme však již potřebný materiál a počasí se opět pokazilo. Proto jsme se rozhodli náš pokus ukončit.
Uskutečnit další pokus nám znemožnilo neustálé špatné počasí a další přívaly sněhu.
Ve volném čase byl také proveden průzkum terénu v severní stěně a byly prozkoumány možnosti výstupu centrálním pilířem.
O zdolání Hiunschuli se osobně pokoušeli lezci Klinský, Hlaváč, Švejda a Mazánek. Ostatní členové se věnovali výstupu na Tcharpu Tchuli. Tento vrchol zdolali dne 5.10.1997 členové expedice Koštůr, Urban a Klokočník.
Během expedice nedošlo k žádnému vážnějšímu zranění ani onemocnění.
ORGANIZACE
Expedice byla zorganizována firmou TENDR, spol. s r.o., jmenovitě Jiřím Švejdou, Martinem Matyášem a Tomášem Klinským.