Stavba a otevření umělé stěny v Kadani

16.11.1996   
Autor: Bohouš Dvořák 
 
Byla postavena po dohodě vedení Gymnázia Kadaň a Horoklubu Chomutov, jehož členové žijící v Kadani na sebe vzali břemeno organizačního a finančního zajištění.
Začalo to již v minulém roce. Výbor Horoklubu nebyl proti, a tak se mohli kadaňští začít
zabývat třemi stěžejními problémy:
1. Kde stěnu postavit?
2. Dát dohromady potřebnou částku!
3. Vybrat vhodnou firmu a vytvořit projekt stěny!
 
1. Kde stěnu postavit?
Jak vidíte, po úvaze vybraná tělocvična Gymnázia byla po projednání s vedením školy a profesory a jejich zasvěcením do aktuálnosti a možnosti využití umělé stěny dohodnuta a podpořena.
Stěnu by do budoucna měli využívat žáci školy, členové Horoklubu i veřejnost. Samozřejmě, za podmínek zajišťujících bezpečnost provozu stěny pro začátečníky i zkušené borce!
 
2. Dát dohromady potřebnou částku!
Mnoho peněz. Teprve při hledání firmy a tvoření projektu jsme si uvědomili, kolik takové věci stojí. Jen díky pochopení a finančního přispění velkých podniků, mezi nimiž jsou ČEZ a.s. ETU a Svč. doly a.s. DNT se podařilo finančně pokrýt 50% celkového projektu stěny.
Přáli bychom si, aby se vám všem stěna zalíbila, přesvědčila o účelnosti vynaložených peněz, a to natolik, abychom ji mohli dle projektu v příštím roce dokončit.
 
3. Vybrat vhodnou firmu a vytvořit projekt stěny!
Jako vždy bylo nutné volit kompromis mezi požadavkem a firmou. Chtěli jsme mít stěnu pestrou, členitou, náročnou, ale taková je drahá. U firmy měla vizitka znít na osvědčená, zkušená, kvalitní (práce a provedení), zavedená a vstřícná k zákazníkovi - a přitom relativně levná. Vybírali jsme asi z pěti firem, které tyto stěny staví doma i v zahraničí. Většina návrhů padla pro přemrštěnou cenu vzhledem k nabídce a kvalitě provedení. Jiný návrh překvapil kvalitou, ale za dvoj až trojnásobek běžné ceny.
Vítězně z tohoto pavouka vyšla firma MAKAK z Jablonce nad Nisou. Konečný projekt stěny po úpravách dle našich přání a přišitý na míru na stěnu tělocvičny, vyhovoval tomu, co jsme potřebovali.
Jak už bylo řečeno, stěna má zajišťovat co nejvíce variant technického i silového lezení, pestrost cest, cesty pro absolutní začátečníky, pro pokročilé, ale i nejvyspělejší borce.
 
Fa MAKAK zatím v průběhu měsíce října 96 postavila první polovinu, druhá polovina stěny bude čekat na dokončení do doby, než shromáždíme zbývající potřebné finanční prostředky. Ale již v průběhu této zimy většina z vás (hlavně mladých) může otestovat sebe i stěnu, a to s max. bezpečností.
Stěna je postavena z 16 mm tvarované překližky, na které jsou místy laminátové prolisy či výstupky. Vyměnitelné chyty a stupy (tzv. kameny) jsou dvojího druhu. Zapuštěné - je jich zde na 136 ks a vnější - těch je cca 550 ks, ty jsou vyměnitelné v celé síti 20x20 cm po stěně. Ve stěně je též mnoho tzv. postupových jistících bodů, za které se lezec jistí zavěšením lana přes expresky. Po horním obvodu stěny je 11 jistících bodů s dvojnásobným ukotvením, sloužících pro jištění zdola a slaňování. Celá stěna včetně všech jistících bodů je uchycena na přivařené kovové konstrukci kombinované s dřevěnými trámy a ta na kovových nosných pilířích tělocvičny.
Celý projekt spočítal, schválil a zkontroloval a právně potvrdil pověřený statik firmy MAKAK. Všechny jistící body jsou nakupované u prof. firem, atestované, rentgenované. Stejně tomu bude u lan, karabin, úvazků a příslušenství ke stěně. Náročnost, charakter a provedení stěny by mělo vyhovovat mezinárodním normám. Do budoucna, po dokončení druhé poloviny projektu, máme v úmyslu pořádat na této stěně závody vyšší kategorie v lezení na umělé stěně.
Budeme-li mluvit o úrazech na těchto stěnách, vznikly bez výjimky vždy nezodpovědným chováním jedince a nedodržením bezpečnosti a pravidel lezení (ať už vědomě či z neznalosti). Proto je přístup na každou stěnu podmíněn pravidly užívání a každý lezec musí dodržovat základy bezpečnosti, pohybu a jištění ve stěně. Začátečník se toto musí nejprve naučit pod odborným dohledem, mladší 18-ti let lezou pouze s dozorem.
V celém světě a dnes již i u nás stoupá počet a obliba těchto cvičných umělých stěn. Dávají příležitost hlavně mladé generaci vyžít se v nové a pro ně atraktivní sportovní disciplíně. Pro pokročilé (i špičkové) lezce pak slouží ke zdokonalování techniky lezení i slaňování a zvyšování fyzické i psychické kondice hlavně v ročním období, které nepřeje pobytu v přírodě, ve všední dny, kdy je do skal daleko. Mladí i staří zjišťují, že pro tento druh lezení je základem nejen fyzická síla, ale hlavně gymnastické schopnosti. Stěna slouží pro výcvik začínajících horolezců, techniky jištění, vázání lana, chytání pádů, nácvik řešení úrazových situací a záchrany. Ve většině měst tyto stěny také intenzivně využívají k nácviku své potřebné praxe i členové hasičských útvarů. Mělo by tomu tak být i u nás.
Dnes je již potvrzeno, že zavedení umělých stěn podchytilo a zaujalo část mladé generace a u těch, kteří již lezli, se zvýšila bezpečnost a úroveň lezení i v přírodě. Dnes se u nás touto sportovní činností zabývá tisíce mladých lidí a špičkoví lezci již téměř dosahují světové elity. Lezení na umělé stěně je jen jedna z forem tohoto sportu, ale dává základ k bezpečnému pohybu v přírodních stěnách a horách.
Je též naší snahou, abychom lana používaná na této stěně dostávali přímo od českého výrobce lan MONTANA firmy Lanex Bolatice. Tato lana se svojí kvalitou a 7 normovými pády dnes již vyrovnají západoevropskému standardu. I pestrostí a barevností opletu jsou porovnatelná se zahraničními výrobky. Firma Lanex Bolatice zajistí servis a pravidelnou výměnu lan zn. MONTANA používaných na naší stěně a tím i bezpečnost a dostupnost lezení pro všechny zúčastněné.
Věříme, že naše cvičná lezecká stěna bude pro všechny tyto zájmové a profesionální skupiny velkým přínosem a že získá dobrý kredit i v očích veřejnosti. Neboť rozšíří počet mladých lidí věnujících se sportu a zajistí jejich bezpečnost přípravou v teplém prostředí tělocvičny.
Pro záchranu lidských životů pak pomůže profesionálům - hasičům, horské službě, horolezcům.
V budoucnu pro laickou veřejnost nový druh podívané a zábavy při lezeckých závodech, někdy třeba i evropské úrovně.
 
Díky všem, kteří pomohli tuhle moderní technickou sportovní pomůcku v Kadani na gymnáziu vytvořit.
 
Slavnostní zahájení provozu na stěně se uskutečnilo dne 16.11.1996. 

Fotogalerie: Stavba a otevření umělé stěny v Kadani