Styly lezení

 

Styly skalního lezení

 

Pravidla volného lezení a jeho styly si definovali sami lezci s postupem času, aby byli schopni svůj výkon ohodnotit a porovnat s jinými výkony.

Definice volného lezení: K držení a pohybu po skále slouží výlučně přirozená struktura jejího povrchu. Jistící prostředky (lano, karabiny, expresky, skoby apod.) plní svou úlohu až v případě pádu a nesmí se používat k držení ani k odpočinku.

 • On-sight (OS) (tj. na první pohled)
  obecně to znamená přelezení cesty na první pohled, tedy bez všech předchozích nácviků s jištěním shora i zdola, bez předchozího zakládání jistících bodů a také bez pádu. S výjimkou Francie se považuje za nejvyšší stupeň sportovní hodnoty lezení s jištěním;
 • Flash
  zlezení neznámé cesty jako prvolezec, na první pokus a bez pádu, přičemž horolezec předtím pozoroval zlezení cesty jiným horolezcem.
 • Redpoint, rotpunkt, červený bod (RP)
  styl volného lezení, při kterém je cesta překonána s využitím terénem daných přirozených útvarů, jistící body se používají pouze k jištění, odpočinek je povolen jen na přirozených stanovištích, kde lezec může stát bez držení rukama, tzv. "no hand rest". Výstup má být přelezen pokud možno bez pádu. Po pádu anebo neúspěšném pokusu lze začít nový pokus až z posledního "no hand restu" a lezec musí stáhnout lano z jistících bodů. Styl RP má význam jen při přelézání nejtěžších cest. V mnohých oblastech, hlavně v jižní Francii (Verdon, Buoux), ale i v Austrálii a USA, se považuje za jediný platný a dokud se novou cestu nepodaří přelézt RP, není uznávána za vylezenou. Na nejtěžších cestách se toto zpravidla daří až po dlouhém nacvičování s jištěním shora (hangdogging), anebo po postupném přesedávání z jednoho jistícího obvodu do druhého (rehearsing), po předchozím osazení jistících bodů (preprotecting) anebo aspoň po předchozí prohlídce se slaněním (previewing, preinspecting). Nejhodnotnější je vylézt cestu ve stylu RP s jištěním zdola hned na první pokus. Tomu se pak říká "on sight";
 • Red circle, rotkreis, yoyo, červený kruh (RK)
  k postupu se užívají jen terénem dané přirozené útvary, jistící body se používají jen k jištění, každou lanovou délku je žádoucí přelézt souvisle, ne po částech. Pády a neúspěšné pokusy se připouštějí, při dalších pokusech není třeba nad prvolezcem rušit jištění (jako při RP). Styl je méně sportovně hodnotný než RP. Jestliže prvolezec při tomto stylu opakovaně padá, říká se mu také "jo-jo" ("yoyoing");
 • Hangdogging
  lezec po pádu pokračuje od posledního jistícího bodu;
 • Free solo
  sólový výstup cesty bez lana a bez pomoci jistících prostředků;
 • Red cross, rotkreuz (RC)
  je to vlastně lezení s jištěním shora, označované též anglickým názvem "top-rope". Cestu je žádoucí přelézt souvisle, bez vyvěšování do lana. U nás se tento způsob považuje za sportovně bezvýznamný s funkcí pouze tréninkovou;
 • All free, alles frei (AF)
  lezec užívá k postupu jen přírodní útvary a zemskou přitažlivost překonává pouze vlastní silou. Jistící body (skoby, vklíněnce, smyčky apod.) může použít k odpočinku - v dalším postupu pak pokračuje z místa přerušení. Časté přerušování a odpočinky snižují sportovní hodnotu výstupu. Německý lezec Kurt Albert (*1954) začal ve skalách Franské Jury od roku 1976 označovat červenou tečkou na nástupu ty cesty, dříve technické, které přelezl volně a přitom plynule bez odpočinku. Zalíbilo se to i ostatním lezcům, a tak vzniklo označení stylu výstupu "rotpunkt" (doslova to znamená "červenobodově", tj. "ve smyslu červeného bodu");
 • Pinkpoint (PP)
  původně styl volného lezení odpovídající RP, ale s použitím jen takového jištění, jaké na cestě použil prvovýstupce, případně s použitím jen starých, fixních jistících bodů, bez přidávání vlastního jištění. Souvisí s hnutím na ochranu přírody "Think pink" (růžové myšlení). Nyní PP znamená přelezení ve stylu RP, ale po předchozím vybavení cesty jistícími body a vztah k "růžovému myšlení" se vytratil;
 • Green point, zelený bod
  v základní formě znamená jakékoli volné lezení bez užití magnézia, tedy s "čistýma rukama" a není rozhodující, zda RP nebo RK. V další fázi znamená úplné vyloučení jakýchkoli pomůcek, které zanechávají stopy na skále, tedy třeba i boty s přilnavou podrážkou. Je přijímán pouze některými lezci nebo skupinami. Ve spojení s OS představuje výkon o nejvyšší sportovní hodnotě.