PÁDOVÝ FAKTOR

 

 1. Úvod

Jak již víte z minulé kapitoly, pád se stal nedílnou součástí života horolezce, ať už dlouhý nebo krátký, v každém případě tvrdost pádu je závislá na dvou parametrech, na pádovém faktoru (je určen vnějšími podmínkami jako je délka pádu a činná délka lana) a rázové síle (je závislá na kvalitě lana). Pádový faktor je sice pojem teoretický, nicméně popisuje mohutnost pádu, což je důležité jak z hlediska poškození padajícího, tak z hlediska namáhání lana tak i ostatních jistících bodů. Pádový faktor lze významně ovlivnit postupovým jištěním, takže alespoň nějaká berlička.

 

2. Výpočet pádového faktoru

Pádový faktor přímo určuje tvrdost pádu, čím je jeho hodnota vyšší, tím je pád tvrdší. Pádový faktor je poměr délky pádu lezce a činné délky lana. Neměl by být větší než hodnota 1, ale v praxi je možná v lezecké technice dosáhnout hodnoty 2., to když se leze od kruhu ke kruhu. Největší nebezpečí je vždy u nástupu cesty, kdy je činná délka lana krátká, a tak platí obecné pravidlo, že na začátku je dobré zakládat postupové jištění v kratších vzdálenostech. Hodnota pádového faktoru se při lezecké technice pohybuje od nuly (nekonečná činná délka lana) do dvou (odlezení od jistícího stanoviště).

Podle níže uvedeného vzorce pádového faktoru je jasné, že pádový faktor f se může zmenšit buď zkrácením délky pádu l nebo prodloužením činné délky lana h. Vzorec pak vypadá takto :

Na obrázku je znázorněn v obou případech pád lezce dlouhý 10m, ale u každého z nich je jiný pádový faktor a tím i velikost síly, která působí na lezce, lano a jistící body. Výpočet obou příkladů :

Příklad A - pád přímo do jistícího stanoviště.

 • délka pádu h = 10m
 • činná délka lana l = 5 + 0,2m = 5,2m
 • pádový faktor f = 10 / 5,2 = 1,9
 • síla působící na lezce 9kN
 • síla působící na jistící bod 15kN

Příklad B - pád na druhém postupovém jištění.

 • délka pádu h = 10m
 • činná délka lana l = 5 + 4m = 9m
 • pádový faktor f = 10 / 9 = 1,1
 • síla působící na lezce 6kN
 • síla působící na jistící bod 10kN

 

3. Jak je to na ferratách

Mnoho upravených cest nejen v Alpách vybavených žebříky a ocelovými lany (via ferraty) umožňuje horolezcům i vysokohorských turistům, objevovat svět strmých skalních stěn, ale má to jedno velké nebezpečí, které většina lidí podceňuje. Pádový faktor se totiž pohybuje vysoko nad hodnotou 2.

Ochranu lezci poskytuje karabina zapnutá do ocelového lana a smyčkou spojená se sedacím úvazkem. Vzdálenost mezi kotvícími body ocelového lana ferraty bývá asi 5-6m, takže případný pád těsně před jistícím bodem může mít délku 5-6m a k tomu ještě délku smyčky k úvazku, takže 6-7m.

Výpočet pádového faktoru na ferratě pak je :

 • délka pádu h = 7m
 • činná délka lana l = 1m
 • pádový faktor f = 7 / 1 = 7 !!!

Takže je jasné, že pádový faktor a s ním související síly, které působí na lezce, smyčku, karabinu a kotvící body ocelového lana, jsou tak obrovské, že to člověk nemůže přežít. Dalším velkým nebezpečím na železných cestách jsou padající kameny, a to nejen od horolezců, kteří jsou výše ve stěně. Z těchto důvodů je pro ferraty doporučeno toto minimální vybavení :

 • sedací úvazek - pro pevné a bezpečné přenesení síly mezi tělem a smyčkou
 • brzda na ferraty - tlumí při pádu rázovou sílu prokluzem smyčky v zívitech brzdy
 • horolezecká přilba - chrání hlavu před padajícím kamením


Příklady dle obrázku :

Příklad A - pád 1m nad jistícím bodem ferraty při použití statické smyčky pro spojení sedacího úvazku s karabinou.

 • délka pádu h = 2m
 • činná délka statického lana l = 1m
 • pádový faktor f = 2 / 1 = 2
 • síla působící na lezce 18kN !!!!

Příklad B - pád 4m nad jistícím bodem ferraty při použití smyčky s ferratickou brzdou.

 • délka pádu h = 5m
 • činná délka lana l = 1m
 • pádový faktor f = 5 / 1 = 5 !!!
 • síla působící na lezce je jen 6kN

Takže i když je pádový faktor u příkladu B vyšší než u příkladu A, při použití brzdy pro ferraty se maximální rázová síla sníží na únosnou mez.

Několik dobrých rad na ferratu :

 • Přilba by měla být v každém případě horolezecká, protože jiné přilby nejsou proti padajícímu kamení odolné.
 • Karabiny by měly být speciální na ferraty, jsou pevnější, mají mětší světlost otevření, mají specielní twist zámky, jsou označeny písmenem K.
 • Brzda by měla být v každém případě se smyčkami ve tvaru Y (u tvaru V je k jištění použita jen jedna karabina), protože na ocelovém laně jsou dvě karabiny (kdyby se jedna zlomila - při pádu jsou totiž namáhány na zlom).

I zde je zlatým pravidlem, stejně jako při lezecké technice, nepadat !!!