SKALNÍ TECHNIKA

 

1. Základní techniky lezení

Stěnové lezení - základní pravidla :

 • lézt nejdříve očima
 • dodržovat pravidlo tří pevných bodů (vyjímka může být u lezení na sokola)
 • hlavní práci nechat na nohou (na nohách člověk vydrží celý den, s rukama je to horší)
 • stále kontrolovat rovnováhu
 • udržovat těžiště nad chodidly
 • neohýbat klouby, pokud je to možné, až do krajních poloh
 • držet chyty dle směru zatížení
 • horní chyty - na tah shora dolů
 • boční chyty (bočáky) - protitlak na druhou stranu držení chytu
 • spodní chyty (spoďáky) - protitlak nahoru
 • chyty na vzpor - vzepření rukama proti sobě nebo proti noze
 • chyty na stisk - lišty a žebra
 • v převisech držet těžiště co nejblíže skály (nohy blíž k rukám)
 • nechat si otevřenou ústupovou cestu (co lezec vyleze, musí umět i skočit)

 

Lezení rozporem - základní pravidla :

 • principem je protitlak použitelný v komínech, koutech, zářezech i stěnách
 • dát pozor na maximální rozkročení (není z něj možný další postup)
 • základní pravidlo alpských lezců "Dobře lézt znamená dobře rozpírat"

 

Komínové lezení - základní pravidla :

 • principem je použití třecích sil rukou, nohou i ostatních částí těla na stěnách komínu
 • v komíně se musí točit
 • z komína se nedá vypadnout

 

Lezení na tření (rajbas) - základní pravidla :

 • práci vykonávají pouze nohy styčnou plochou podrážek (tření), ruce se opírají o skalu

 

Spárové lezení - základní pravidla :

 • způsob lezení zaklíněním rukou a nohou (nebo jejich částí) do skalních puklin
 • skalní pukliny mohou být různých šířek a podle toho známe :
 • prstové spáry (prstovky)
 • ruční spáry (na žábu, na pěst)
 • ramenní spáry (na klíč)
 • na protitlak (sokolík - Piazova technika)

 

Speciální lezecké techniky :

 • Nebeská pata - odlehčení těla v převisech za zaklesnutou patu.
 • Protlačení na chytu (protlačený rusko) - umožňuje překonání místa bez chytů
 • Dynamická změna chytu (dynamo) - přeskok do vzdálenějšího chytu

 

2. Lezení na ferratách

I když nejde přímo o klasické lezení, je postup na ferratách specifický a má svoje záludnosti. Je možné cestu lézt bez pomoci fixních lan a pomůcek a fixní lana využít jen jako jistící bod, ale většina lidí leze na ferratách s držením fixního lana nebo řetězu a stoupáním po kramlích. V exponovaných úsecích těžších ferrat hrozí často uklouznutí a tím i pád, který je výrazně nebezpečnější než při jištění horolezeckým způsobem. Toto je způsobeno pádovým faktorem, který může být daleko větší než 2 (viz.pádový faktor na ferratách). Při pádu na ferratě musí člověk přežít rázovou sílu okolo 2000 daN (cca 2000kg), což není z fyziologických důvodů možné.

Lezec se na ferratě jistí krátkým kusem lana přivázaným k sedacímu úvazku, na jehož konci má karabinu, kterou zapíná do fixního ocelového lana nebo řetězu na skále. Karabina se po fixním laně volně posouvá a když dojde ke kotvení, přepne se karabina nad toto kotvení a pokračuje se v dalším postupu.

Některé zakázané způsoby jištění na ferratě :

 • Jeden kus lana, jedna karabina - Od sedacího úvazku vede jedno lano s karabinou. Toto se nesmí k jištění použít, protože velký pádový faktor při pádu smyčku přetrhne, karabinu zlomí a člověka těžce poraní.
 • Dvě smyčky a dvě karabiny - Od sedacího úvazku vedou dvě lana s karabinami a do fixního lana se zakládají obě karabiny. I tento způsob je zakázaný pro jištění na ferratě, protože i když by mohla lana a karabiny vydržet velký pád, přeci jen tento pád nevydrží člověk.
 • V brzda - Na sedacím úvazku je brzda a od ní vedou dvě lana s karabinami, přičemž se zapínají do fixního lana střídavě. Tento způsob jištění je nevhodný, protože hrozí přelomení jediné karabiny.

Několik dobrých zásad na ferraty :

 • K jištění používat horolezecké dynamické lano.
 • Mezi sedací úvazek a lano vložit brzdu na utlumení pádu (lano při pádu proklouzne a tím dojde k utlumení).
 • Karabiny používat ocelové s označením K (Klettersteig). Mají větší pevnost, velký rozvor a specielní automatickou pojistku.
 • Zapínat karabiny u kotvení postupně, aby nedošlo k okamžiku, kdy nebude lezec jištěn (v každé ruce jedna karabina) a zámky karabin je dobré mít proti sobě.
 • Po pádu na ferratě je nutné znovu zasunout lano do brzdy tak, aby pod brzdou zůstalo asi 100 až 120cm lana na prokluz. Lano je nutné co nejdřívě vyměnit.
 • Mezi dvěma kotveními fixního lana nesmí být víc než jeden člověk.
 • Nezapomenout na přilbu, na ferratách běžné padá kamení.
 • Při bouřce je nutné z fixních lan co nejrychleji utéct, protože jsou výborným hromosvodem.

Na ferratu nikdy nelézt bez Y brzdy s karabinami typu K a bez přilby !!!