Vrcholová knížka

 

 1. Úvod

Vrcholová knížka je malou kronikou skály a řádný zápis patří k ukončení výstupu. Proto je dobré zapisovat údaje o výstupu čitelně a srozumitelně. Při čtení zápisů ve vrcholových knížkách se mnohdy na ústech vyloudí úsměv, protože zápisy typu "Byla to super drásačka. Pepa." nebo "Mám ruce jako opice. Dubák." opravdu nepatří mezi ty správný. Zápis by měl obsahovat datum, horolezeckou příslušnost, údaje o výstupu a cestě, která vedla lezce na vrchol, a jméno lezce.

     Tato knížka by měla být pro opravdového lezce svátostí a měl by dodržovat několik dobrých zásad :

· starostlivě ji opatrovat

· nenechávat tužku v knize, ale uložit ji do krabice

· zavřít krabici tak, aby do ní netekla voda

· zapisovat jen pravdivé údaje


 2. Vzor zápisu

21.01.1987      Horolezecký oddíl Pavouci

Břízková cesta 6-     Pepa Šplhač