Zimní metodika

  

1. Chůze po sněhu, sněhovém hřbetu a ledovci.

·      Držení cepínu při chůzi po ledovci nebo firnovém svahu.

·      Chůze do strmého firnového svahu pomocí cepínů.

·      Traverzování ve strmém firnovém svahu.

·      Navázání dvoučlenného družstva na lano při chůzi po ledovci.

·      Navázání tříčlenného družstva na lano při chůzi po ledovci.

·      Chování lanového družstva při chůzi po sněhovém hřbetu s převějí.

·      Vysvětlení důvodu vázání uzlů na laně mezi horolezci.

·      Velikost strhové síly při chůzi po firnovém svahu.


 2. Zastavení pádu cepínem.

·      Zastavení pádu cepínem z polohy na boku bez maček.

·      Zastavení pádu cepínem z polohy na zádech bez maček.

·      Zastavení pádu cepínem z polohy na boku s mačkami.

·      Zastavení pádu cepínem z polohy na zádech s mačkami.

·      Zastavení pádu cepínem z kotoulu bez maček.


 3. Vybudování jistícího stanoviště.

·      Vybudování jistícího stanoviště pomocí dvou cepínů na sněhu.

·      Vybudování jistícího stanoviště pomocí dvou cepínů na ledu.

·      Vybudování jistícího stanoviště pomocí sněhových kotev.

·      Vybudování jistícího stanoviště pomocí sněhových skob.

·      Vysvětlení způsobu jištění při lezení v ledu.


 4. Zachycení pádu prvolezce.

·      Vybudování jistícího bodu pomocí cepínu a karabiny.

·      Odjištění pádu prvolezce na jistícím bodu přes nárt nohy.

·      Odjištění pádu prvolezce na jistícím bodu přes koleno.


 5. Záchrana lezce po pádu do trhliny.

·      Zachycení pádu prvolezce při pádu do trhliny.

·      Vybudování jistícího stanoviště pomocí cepínů.

·      Přenesení váhy na jistící stanoviště.

·      Vybudování sebejištění a kontrola stavu prvolezce po pádu.

·      Vybudování kladkostroje :

                        1. Pomocí lana bez uzlů vedoucího k prvolezci.

                        2. Pomocí kladky spuštěné k prvolezci.

·      Vytažení prvolezce.


 6. Vybudování zimního bivaku.

·      Popis žďárského pytle a vysvětlení jeho funkce.

·      Vybudování záhrabu pro bivak ve žďárském pytli.

·      Základní pravidla při vybudování iglů.


 7. První pomoc v zimních podmínkách.

·      Vliv snižování tělesné teploty při větru a dešti.

·      Rozdíl mezi podchlazením a omrzlinami.

·      Příčiny, příznaky a prevenci při podchlazení.

·      Příčiny, příznaky a prevenci při omrzlinách.

·      Způsob transportu podchlazené osoby.

·      Ochrana kůže před spálením slunečním zářením.

·      Vysvětlení pojmu sněžná slepota, první pomoc při ní a prevence.

·      Co je akutní horská nemoc (AHN).

                            Příčiny akutní horské nemoci(AHN).

                            Příznaky akutní horské nemoci(AHN).

                            Vysvětlení pojmů aklimatizace, přizpůsobení a degradace.

                            Otok plic a otok mozku, jejich příčiny a vznik.

                            Prevence před akutní horskou nemocí(AHN).

·      První pomoc člověku zasypaném lavinou.

·      První pomoc při otevřeném poranění hrudníku (pneumotorax).

·      Léky, které nesmí chybět v lékárničce při výstupu do velkých výšek.


 8. Laviny.

·      Vysvětlení vzniku lavin.

·      Základní faktory pro vznik lavin.

                Vliv členitosti terénu na vznik laviny.

                Vliv počasí na vznik laviny.

                Vliv struktury jednotlivých vrstev sněhu na vznik laviny.

·      Měření tvrdosti sněhových vrstev.

·      Protilavinová výzbroj a její použití.

                Popis a použití lavinové šňůry.

                Popis funkce a použití pípáku.

·      Postup družstva v lavinézním terénu.

·      Chování lezce po stržení lavinou.

·      Způsob provádění hledání a záchrany zasypaného lavinou.

·      Základy spolupráce horolezce s vrtulníkem záchranné služby.

 

 

Součástí této části metodiky je teoretický test znalostí včetně jeho obhajoby a praktické znalosti podle výše uvedených bodů. Zkušební listy pro zimní metodiku jsou u instruktorů klubu.