SYSTÉM ODDÍLOVÉ METODIKY

 

1. Koncepce

 Milý lezouchu, měl bys vědět, že metodické dny jsou pro odzkoušení znalostí a dovedností nováčků, u ostatních jsou jen pro odzkoušení. Každý nováček Horoklubu, který bude chtít po základní metodice získat členství v ČHS, bude muset povinně projít třemi metodikami, zimní, jarní a letní. Podzimní metodika by měla být volnějšího rázu pro předvedení, případně odzkoušení, novinek jak ve výzbroji či výstroji horolezce tak v technice. Zimní metodika bude o lezení a jištění včetně první pomoci v zimních podmínkách, jarní metodika bude o teorii a hlavně o dovednosti při jištění, lezení a záchraně na skále, letní metodika pak je už jen závěrečná zkouška z orientace v terénu s mapou nebo průvodcem, vylezení několika více délkových cest a předvedení skobovací techniky.

 

2. Obsah metodiky

 

2.1 Zimmní metodika

Nováček projde dvoudenní zimní metodikou na horách, kde předvede znalosti horolezecké techniky na sněhu, ledu a ledovci. Zimní metodika se skládá z:

 • Písemného testu (laviny, první pomoc v zimních podmínkách, akutní horská nemoc, aklimatizace).
 • Praktického předvedení znalostí a dovednosti (jištění na sněhu a ledu, pohyb po ledovci, záhrana lezce po pádu do trhliny, zimní bivak).
 • Ústního pohovoru (Obhajoba písemmného testu a doplňující otázky).

 

2.2 Jarní metodika

Nováček projde dvoudenní jarní metodikou na skalách a tělocvičně, kde předvede znalosti horolezecké techniky na skále včetně první pomoci. Jarní metodika se skládá z:

 • Písemného testu (první pomoc, značení horolezecké výstroje, pádový faktor a rázová síla, dynamické jištění).
 • Praktického předvedení znalostí a dovednosti (zakládání postupového jištění, vybudování jistícího stanoviště, vybudování a překonání traverzu, vystoupání na laně pomocí blokantů, nouzové slanění, pohyb po ferratě).
 • Ústního pohovoru (Obhajoba písemmného testu a doplňující otázky).

 

2.3 Letní metodika

Nováček projde dvoudenní letní metodikou na skalách, kde předvede znalosti techniky lezení a zajišťování na skále včetně první pomoci a orientace v terénu. Letní metodika se skládá z:

 • Písemného testu (orientace v terénu, značky, mapy, počasí).
 • Praktického předvedení znalostí a dovednosti (orientační běh, vylezení vícedélkové cesty na prvním konci lana, bezpečné slanění, skobování).
 • Ústního pohovoru (obhajoba písemmného testu a doplňující otázky).
 • Potvrzení lezecké zdatnosti (potvrzení musí nováček získat od člena Horoklubu s úprůkazem ČHS)

 

 3. Doplňující metodické akce

 • Letní metodický výlet - Opět podle možnosti horoklubu a zájmu nováčků uspořádá tým metodiků letní soustředění na písku nebo jiném materiálu, kde si může nováček odzkoušet odlišnosti lezecké techniky a výstroje.
 • Zimní metodický výlet - Podle možnosti horoklubu a zájmu nováčků uspořádá tým metodiků zimní lezení ve vysokých horách, kde si může každý nováček pod vedením metodiků vyzkoušet vše, co se naučil v rámci zimní metodiky.