Základní metodika

  

1. Základní znalosti o typech lan (označení, vlastnosti, použití).

·      Technický rozdíl mezi lany statickými a dynamickými.

·      Značení lan jednoduchých, dvojitých a polovičních.

·      Technický rozdíl mezi lany jednoduchými, dvojitými a polovičními.

·      Popsat některé vlastnosti lan.

·      Základní údržba a ošetřování lan.


 2. Základní technika lezení, slovní pokyny, pravidlo tří pevných bodů.

·      Základní techniky lezení.

·      Slovní pokyny při lezení.


 3. Znalosti základních typů uzlů a jejich bezpečné uvázání.

·      Základní druhy uzlů a jejich použití.

·      Vázání základních uzlů jakýmkoliv způsobem.

·      Vázání uzlů napichováním (vůdcovský, osmičkový, lodní).

·      Navázání na lano osmičkovým a dračím uzlem spolu s prsním úvazem.

·      Uvázání odsedací smyčky na sedací úvaz.


 4. Znalost zakládání postupového jištění, význam linie lana.

·      Základní technická data karabin a expresních smyček.

·      Způsob zakládání lana do expresek a karabin.

·      Vysvětli pádový faktor a rázovou sílu při pádu prvolezce.

·      Význam rovné linie lana v jistících bodech. Proč křivá linie zvětšuje rázovou sílu.

·      Působení sil na jistící body při pádu lezce.


 5. Zajištění u kruhu (řetězu), slanění.

·      Zajištění lezce u kruhu.

·      Bezpečné odvázání lana u kruhu a protažení kruhem na slanění.

·      Bezpečné slanění pomocí slaňovací osmy se samojištěním.

·      Bezpečné zablokování slaňovací osmy.

·      Bezpečné slanění pomocí polovičního lodního uzlu.

·      Bezpečné zablokování polovičního lodního uzlu.


 6. Princip dynamického jištění a jeho význam v lezení.

·      Co je pádový faktor při pádu prvolezce a jak se počítá.

·      Co je rázová síla při pádu prvolezce a jaký jej její význam.


 7. Znalost základních znalostí první pomoci.

·      Pořadí úkonů při provádění první pomoci podle důležitosti.

·      Způsob zastavení žilního a tepenného krvácení.

·      Způsob provedení umělého dýchání.

·      Způsob provedení umělé masáže srdce.

·      Opatření proti šoku.

·      Uvedení poraněného do stabilizované polohy.


 8. Zachycení pádu lezce (pneumatiky) v tělocvičně a odskok.

·      Bezpečné zachycení pádu pneumatiky při jištění ze země s dynamickým prokluzem.

·      Odskok do lana z hrany dvojbubnu na umělé stěně s dynamickým jištěním.

·      Odskok do ferratické brzdy z převisu na umělé stěně.

Součástí této části metodiky je teoretický test znalostí včetně jeho obhajoby a praktické znalosti podle výše uvedených bodů. Zkušební listy pro základní metodiku jsou u instruktorů klubu.