Jarní metodika

 

1. Zachycení pádu při jištění ze země a od kruhu ve stěně.

·      Dynamické odjištění pádu prvolezce (pneumatiky) ze země.

·      Slanění se sebejištěním ke kruhu ve stěně.

·      Zajištění u kruhu, vybudování jistícího stanoviště.

·      Bezpečné dynamické odjištění pádu prvolezce (pneumatiky) od kruhu.

·      Slanění se sebejištěním od kruhu ve stěně.


 2. Jištění a postup na ferratě.

·      Zhotovení brzdy na ferratickou cestu pomocí smyček, karabin a brzdící destičky.

·      Bezpečné jištění lezce při postupu na ferratické cestě.


 3. Slanění Dülferovým nebo osmičkovým sedem.

·      Bezpečné slanění Dülferových nebo osmičkovým sedem.


 4. Výstup po laně pomocí blokantů nebo blokovacích uzlů s traverzem.

·      Výstup po laně pomocí blokantů nebo blokovacích uzlů.

·      Přestup do traverzového lana.

·      Traverz pomocí lana s bezpečným jištěním a přestupem u kotvení.

·      Bezpečný přestup do druhého lana.

·      Slanění se sebejištěním pomocí slaňovací osmy.


 5. Přelanění traverzu.

·      Vybudování traverzu.

·      Bezpečné zavěšení na lano traverzu pomocí kladky se sebejištěním.

·      Překonání první části traverzu jízdou na kladce.

·      Vybudování šlapadla pomocí blokantů nebo blokovacích uzlů na dojetí traverzu.

·      Bezpečné vystoupení z traverzu.


 6. Slanění pomocí smyčky při ústupu.

·      Navázání smyčky na skalní hrot pro ústupové slanění.

·      Bezpečné slanění pomocí slaňovací osmy.


 7. Slanění 50 nebo 60m pomocí dvou lan se sebejištěním.

·   Bezpečné zajištění lezce u jistícího stanoviště.

·   Navázání dvou lan pomocí některého ze spojovacích uzlů.

·   Bezpečné slanění se sebejištěním.


 8. První pomoc.

·   Zástavení krvácení pomocí tlakových bodů na hlavě, na horní končetině, na dolní končetině.

·   Přiložení a provedení tlakového obvazu.

·   Technické provedení umělého dýchání.

·   Technické provedení umělé masáže srdce.

·   Uvedení raněného do stabilizované polohy.


 9. Uzly, provizorní sedací a prsní úvaz.

·   Uvázání základních uzlů (vůdcovský, osmičkový, devítkový, lodní, dračí), vysvětlení jejich použití.

·   Uvázání napichovaných uzlů (protisměrný, osmičkový, lodní).

·   Uvázání spojovacích uzlů (protisměrný, osmičkový, rybářský jednoduchý i dvojitý).

·   Uvázání blokovacích uzlů (prusíkův, Prohazkův, Machard, ...).

·   Uvázání provizorního prsního úvazu pomocí ploché smyčky.

·   Uvázání provizorního sedacího úvazu pomocí ploché smyčky.


 10. Záchrana prvolezce po pádu.

·   Ukotvení lana vedoucího k prvolezci pomocí blokovacího uzlu.

·   Vylezení k prvolezci a poskytnutí první pomoci.

·   Navázání prvolezce do lana na spuštění.

·   Uříznutí lana a spuštění prvolezce na zem.


 11. Záchrana druholezce po pádu.

·   Zajištění lana vedoucího k druholezci.

·   Vybudování kladkostroje pomocí blokantů a vlastní váhy.

·   Vytažení druholezce na jistící stanoviště a poskytnutí první pomoci.

·   Spuštění druholezce na zem.


 12. Odskok od stěny pod převis.

·   Odskok od stěny pod převis do lana při jištění shora.

·   Odskok do brzdy na ferratické cesty.

 

 

Součástí této části metodiky je teoretický test znalostí včetně jeho obhajoby a praktické znalosti podle výše uvedených bodů. Zkušební listy pro jarní metodiku jsou u instruktorů klubu.