Letní metodika

 

   1. Vylezení cesty na prvním konci.

·      Nalezení cesty pomocí mapy a průvodce.

·      Popis cesty dle průvodce, vybavení potřebnou výstrojí.

·      Vylezení cesty se zakládáním co nejvíce postupového jištění.

·      Vybudování jistícího stanoviště (štandu) a odjištění druholezce.

·      Přebudování jistícího stanoviště pro postup do další lanové délky.

·      Bezpečné slanění cesty.

·      Klasifikace obtížnosti volného a technického lezení.


 2. Skobování a zajišťovací pomůcky.

·      Popis základních typů skob.

·      Předvedení zatlučení několika typů skob.

·      Bezpečné vyndání skob.

·      Zajišťovací pomůcky (vklíněnce, smyčky, friendy, ...) a jejich použití.


 3. Orientace v terénu.

·      Popis základních údajů na mapě.

·      Popis základních údajů na kompasu.

·      Zorientování mapy vzhledem ke krajině.

·      Určení a postup podle mapového a terénního azimutu (pochodového úhlu).

·      Identifikace objektu pomocí mapy a kompasu.

·      Obcházení překážky v terénu.


 4. Základní znalosti o počasí.

·      Co je to tlaková výše a tlaková níže.

·      Vysvětlit pojem izobary.

·      Co je to teplá a studená fronta.

·      Popsat některé obecné zásady pro výstup v horách.


 5. Základní znalosti o chráněných oblastech.

·      Vztah ochrany přírody a ČHS co se týká pohybu v chráněných oblastech.

·      Vyjmenovat alespoň 3 národní parky ČR a popsat zásady pohybu v nich.

·      Vyjmenovat alespoň 5 CHKO ČR a popsat zásady pohybu v nich.

·      Zásady provozování horolezecké činnosti v chráněných oblastech.


 6. Zásady výběru a používání výstroje.

·      Vysvětlit princip tří vrstev výstroje.

·      Popis některých druhů materiálů (Go-Re, Fleece, Moira, Ripstop, ...).


 7. Potvrzení lezecké zdatnosti.

·      Každý začátečník si vyhledá některého zkušeného člena horoklubu, který s ním přeleze několik cest určité obtížnosti a ten nováčkovi potvrdí lezeckou zdatnost. Součástí potvrzení bude i hodnota klasifikace vylezených cest.

 

 

Součástí této části metodiky je teoretický test znalostí včetně jeho obhajoby a praktické znalosti podle výše uvedených bodů. Zkušební listy pro letní metodiku jsou u instruktorů klubu.