Roční program

 

Září - říjen

-
-

--

cvičná stěna a boulder (Út, Čt)
nábor nových členů a jejich seznámení se stěnou a prostředím kroužku
zahájení činnosti v klubovně „Na Bažině“, kde budou členům kroužku k dispozici horolezecké časopisy Everest, Dobrodruh,
Lidé a hory, Montana i Mantana, nově Outdoor, Adventura, Koktejl, katalogy a propag.materiály s horol. výzbrojí a výstrojí, učebnice horolezectví, knihy a skripta. Budou se zde prohlížet fotografie z akcí, promítat diapozitivy i video, výukové materiály nebo zajímavé filmy ze skal a hor. Učit zde budeme vše o teorii pohybu ve skalách a lezení, metodiku. Ale také tady budeme sbalovat, vybalovat, sušit, čistit, opravovat veškerý používaný materiál. Časopisy si mohou členové kroužku zapůjčit i domů. Knihy o Horolezectví a horol. průvodce i mapy si mohou zapůjčit z knihovny Horoklubu.
v průběhu podzimních a zimních měsíců budeme provádět výuku teoretickou i praktické nácviky pomocí modelových situací první pomoci a záchrany v horách, včetně vybavení lékárničky a jeho správného použití, resuscitace, fixace, transport atd.

Akce:

--
-

dvoudenní trek se vším na zádech jako příprava pro lezení v horách:
a) na Sfingy pod Měděncem
b) Českým Švýcarskem
c) na konec Bezručova údolí
aktivní účast na akci Horoklubu „Den pro Domovy mládeže“
výcvik lezení na Bořeni (sever), v Perštejně a v Saském Švýcarsku (pojištění z Dolomit)

 

Listopad

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

cvičná stěna a boulder (Út, Čt)
názvosloví v horách, horolezecká odvětví a kategorie, hory ve světě i u nás
klasifikace obtížností
nácvik techniky lezení a zajišťování
nácvik různých způsobů slaňování
teorie o pevnosti lana, pádovém faktoru a jištění
přelanění po laně (kladka a jümar)
odskok do lana, vázání uzlů
nauka o správné výstroji (oblečení do hor, stany, spacáky, karimatky, boty) a výzbroji (horolezecké)
nácvik stavění stanů v tělocvičně
promítnutí videa z naší uplynulé činnosti a naučných filmů z technického lezení i lezení v horách
doporučená účast pro starší 15-ti let na Posledním slanění Horoklubu,
závody mládeže ČR v lezení na umělé stěně (příp. dotace a technicky dobrých, perspektivních lezců)

 

Prosinec

-
-
-
-
-
-

 

cvičná stěna a boulder (Út, Čt)
chytání pádů (pneumatiky v tělocvičně) - správné jištění
absolvování zkoušky ze základní metodiky nutné k získání průkazu ČHS (pro starší 15-ti let)
účast na závodech ČHS kat. A nebo B - (bude-li dotace a lezci)
zimní stanování:
a) pohyb a jištění na sněhu a v ledu
b) záchrana po pádu lezce a jeho vytažení nebo spuštění, chůze na sněžnicích
c) nauka o lyžařské výzbroji a výstroji včetně ukázky (sjezdové i běžkařské lyže, druhy, vázání, mazání)
průběžně natáčení videa a foto z vlastních akcí a činnosti pro členy HK, sponzory i archív HK

 

Leden

-
-
-
-
-

-

-

-

-

-
-

cvičná stěna a boulder (Út, Čt)
jümarování a prusíkovací techniky, první pomoc v horách
zimní stanování na Sfingách u Měděnce, stavění iglú a záhrabu
opakování až ke zvládnutí teorie i techniky lezení
praktický nácvik svépomoci v problémových situacích, které při pohybu v horách a lezení mohou nastat
od 15.1. do 15.2. soutěž o nejaktivnějšího a technicky nejlepšího lezce kroužku, určená ke zvýšení množství a kvality přelezených cest u jednotlivců
dvoudenní trek se vším na zádech v zimních podmínkách (použití cepínů, sněžnic a maček)
členové Horoklubu mají přístup na stěnu i v hodinách Horoklubu (nad 15 let věku, dle Pravidel Horoklubu pro užívání stěny) a mohou se zúčastňovat akcí Horoklubu v průběhu celého kalendářního roku,
lezecké výjezdy na umělé stěny v Mostě, Ústí n/L, Děčíně, Kladně, Praze - dopravu si lezci hradí sami
chytání pádů (pneumatiky v tělocvičně) a správné jištění shora a ze stěny
příprava teoretických i praktických znalostí na zimní metodické dny

 

Únor

-
-
-
-

-

cvičná stěna a boulder (Út, Čt)
opakování a zdokonalování
soutěž „O tatranku“
lezecké výjezdy na umělé stěny v Mostě, Ústí n/L, Děčíně,
Kladně, Praze - náklady na dopravu si lezci hradí sami
absolvování zkoušky ze zimní metodiky Horoklubu nutné k získání průkazu ČHS (pro starší 15-ti let)

 

Březen

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

cvičná stěna a boulder (Út, Čt)
opakování a zdokonalování
2x až 3x jednodenní výcvik a lezení v Perštejně (15.- 31.3.)
příprava teoretických i praktických znalostí na jarní metodické dny
na konci měsíce chytání pádů (pneumatiky) v Perštejně a přelanění
absolvování zkoušky z jarní metodiky Horoklubu nutné k získání průkazu ČHS (pro starší 15-ti let)
v případě, že kroužek bude mít kvalitního, nadějného a ctižádostivého lezce, je možná jeho účast v pohárových závodech mládeže kat. A - mistrovství ČR na umělých stěnách.
orientace, určení severu a mapy, práce s GPS - teorie i praxe v terénu
čtení a orientace v horol. průvodci a čtení schematických nákresů cest
nauka o počasí, meteorologie v horách

 

Duben

-
-
-
-
-

cvičná stěna a boulder (Út)
seznámení se a výcvik lezení na skalách v Perštejně (čtvrtky od 16 do 19 hod.)
víkendy na Svatošských skalách, na Kozelce, na Bořeni apod. - účastníci si hradí dopravu
absolvování zkoušky z letní metodiky Horoklubu nutné k získání průkazu ČHS (pro starší 15-ti let)
dvoudenní trek se vším na zádech jako příprava pro zájezd do Dolomit (po Jetřichovicku a Saském Švýcarsku, příp. jinde v horách)

 

Květen

-
-

středy na skalách v Perštejně od 16 do 19 hod. - nácvik techniky lezení
víkendový (vždy dle dohody) výcvik lezení ve skalách - při suchém a slunečném počasí v Českém Švýcarsku, při nejistém počasí stejně jako v dubnu nebo na vápenci v Srbsku

 

Červen

-

cca 3x lezecký výjezd HK s Horoklubem do Českého ráje na 2-3 dny

 

Červenec a srpen

-
-


-

dle možností a zájmu účast na horolezeckých táborech mládeže ČHS a UIAA (od 12 let)
dle zájmu a spolupráce s ČHS a jinými oddíly mládeže je zde možnost uspořádání vícedenního pobytu určeného k poznávání lehčích terénů hor. Kombinace vysokohorské turistiky a vybraných kratších tras odjištěného technického lezení (Vysoké Tatry nebo Alpy).
s HK a Horoklubem horolezecký týden mládeže v italských Dolomitech (lezení a ferraty)