Pravidla bezpečnosti

   

Členové kroužku do 15-ti let:

  • vždy s jistícím lanem nahoru, t.j. vždy na druhém konci lana jištěn shora, zákaz lezení jako prvolezec, při slaňování vždy se sebejistícím prusíkem (blokantem), ale vždy navíc jistící lano shora, nebo bude spouštěn (vždy uzel na konci lana), prusíková smyčka bude trvalou součástí sedacího úvazku;
  • prsní úvazek - bude mít vždy v kombinaci se sedákem;
  • přilbu - bude mít vždy (může lézt pouze na "druhém" konci lana);
  • jištění - jako jistič (až po úspěšném absolvování základů) bude jistit vždy pouze druholezce přes poloviční lodní uzel na karabině HMS se zámkem (na lanech o průměru pod 10 mm použije lanovou brzdu), má zákaz jištění prvolezce, bude jistit vždy ve dvojici (druhý jistič jistí synchronně a provádí stejné manipulace jako první), mezi jističi nesmí být lano delší než 1-1,5 m, při spouštění lezce musí mít vždy pojistný uzel na konci lana;
  • poleze vždy ve trojici (t.j. lezec a dva jističi);
  • odsedací smyčku bude mít s pevností min. 2,2 kN;
  • karabiny na odsedací smyčce, prusíku a slaňovací osmě budou vždy se zámkem

Členové kroužku od 15-ti do 18-ti let:

Až do splnění Metodiky Horoklubu a získání průkazu ČHS platí totéž, co u členů do 15-ti let.

Dokud nemá úspěšně absolvovánu metodiku Horoklubu a průkaz ČHS, NENÍ OPRÁVNĚN k samostatnému lezení, ani k pohybu po skalních oblastech, neboť to jsou chráněná území.

Je lezec čekatel, mladší 18-ti let může lézt pouze pod dohledem zkušeného lezce (s průkazem ČHS) nebo instruktora, kteří za něj při této činnosti zodpovídají. Upozorňuji na to hlavně rodiče.

V případě zjištění tohoto tzv. "divokého" lezení ukončuji tomuto lezci členství v kroužku i Horoklubu pro nedodržování pravidel bezpečnosti.

Po splnění metodiky a získání průkazu ČHS (na akcích kroužku vždy dle posouzení instruktora):
- sebejistící prusík - vždy při slaňování
- přilba - vždy na prvním konci lana (jako prvolezec)
- prsní úvazek - vždy na prvním konci lana (jako prvolezec)
- jištění spolulezce - je možné sólo (při spouštění lezce vždy poj. uzel na konci lana)

Přilbu a prsní úvazek vždy, když to bude nutné dle názoru instruktora (např. vícedélkové cesty, také tam, kde hrozí pád kamene, při traverzování atd.) !!