Teoretický a praktický výcvik

   

Jednotlivé body jsou určeny do dvouhodinovek v tělocvičně na naší umělé stěně (některé do terénu) a je možné a nutné je průběžně upravovat a doplňovat.

Jednotlivé akce jsou vždy připraveny, vedeny, kontrolovány a jištěny instruktorem!

 

PRAXE v tělocvičně na umělé stěně


Zachycení pádu

a)

zásady práce (manipulace) s osmou, pol.lodním, Štycht.brzdou, Reversem,Gi-Gi brzdou, Grigri brzdou, nouzově přes rameno (vždy s karabinou), dynamické jištění, zablokování jištění

b)

jištění ve dvojici, druhý jistič se učí manipulace od prvního

c)

jištění ve dvojici střídavě, oba již znají manipulaci

d)

jištění ve dvojici, při spouštění testuji zavěšením u 1. nýtu

e)

jištění sólo, zachycení pádu pneumatiky v tělocvičně 5 m (v Perštejně 10 m)

f)

jištění sólo v tělocvičně s pojistným uzlem na laně pod osmou apod. v místě, kdy je lezec u 1. nýtu

g)

jištění sólo u 1. nýtu (na štandu), jistí lezce padajícího do dalšího nýtu

h)

jištění sólo u řetězu (na štandu), jistí druholezce padajícího do Gi-Gi, Reversa, 1/2 lodního, osmy s další karabinou

i)

jištění sólo ze země, jistí lezce, padajícího kolmo shora z bubnu

j)

jištění na ledu a sněhu, při chůzi po ledovci, po ostrém hřebenu (nácvik v tělocvičně)

k)

nácvik jištění prvolezce

 

- seznámení s jist. prostředky a způsobem použití

 

- předvedení na podlaze tělocvičny

 

- vyndavání jist. prostředků po instruktorovi (Perštejn, Bořeň)

 

- zakládání jist. prostředků - s lanem shora, v kombinaci s nýty (j.pr. a expesky), samostatně


Odskok do jištění

a)

odskok lezce do pendlu (kyvadla) do lana zavěšeného v tzv. kýlu

b)

odskok lezce do ferratické brzdy z 1. stropu (převisu)

c)

odskok lezce z bubnu vertikálně 5 m


Test kvality úvazku

po odskoku zůstat (pod kontrolou) 20 min. ve visu na laně, druhy úvazků, vhodnost konstrukce a použití, jak má vypadat odsedací smyčka


Slanění

a)

vždy se sebejištěním smyčkou s franc. prusíkem nebo se svírkou Petzl Shunt

b)

přes osmu, Štychtovu brzdu, Reverso, pol. lodní uzel

c)

s břemenem (batohem), se zraněným

d)

nouzové slanění Dülferem, osmičkový sed, přes nouzový sedací a prsní úvazek ze smyček

e)

nouzové slanění ze smyčky (pytlice) svázáním dvou lan, jejich stažení a rozlišení ve tmě (začátečníci vždy s doplňujícím jištěním druhým lanem)


Jištění a postup po ferratě

a)

seznámení s ferratickým setem, brzdou, postupem po ferratě,
teorií pádu, nejčastější ohrožení

b)

nácvik výstupu po ferratě v Perštejně a v Mostě na Špičáku


Správné yybudování jistícího stanoviště a způsoby jištění druholezce


Řešení problému

-

zadrhnutý prusík (blokant), pod i nad osmou

-

přestup na konci lana (uzel) do druhého

-

nouzové prodloužení slaňovacího lana a doslanění přes 1 nebo více uzlů

-

při slaňování rozvázání uzlu (chumlu) na laně pod sebou, nebo práce ve stěně

-

výstup od konce lana zpět vzhůru pomocí prusíků z různých nedobrých smyček

-

rukáv, límec trika, uzel prusíku, vlasy, v osmě – vysvobození


Výstup po laně s přestupem a slaněním nebo vodorovným traverzem

-

pomocí jümarů, Tibloků, smyček

-

jümarování po šikmém (vodorovném) laně (jümar a kladka)


Skobování

Skoby, druhy a použití, teoreticky i prakticky, kladiva


První pomoc

-

záchrana prvolezce po pádu (zafixování, spuštění, ošetření)

-

záchrana druholezce po pádu (vytažení pomocí kladkostroje)

-

záchrana z ledovcové trhliny, přechod přes ledovec

-

transport zraněného (lanová nosítka)

-

přelanění Tyrolským traverzem, jeho vybudování v tělocvičně i v Perštejně

 

TEORIE


Lana

a)

druhy lan, značení, rozdíly, vlastnosti

b)

způsoby použití v praxi, údržba a ošetřování

c)

testování, chování lan v praxi a příklady

d)

princip dynamického jištění s prokluzem

e)

pádový faktor a rázová síla


Postupové jištění, zakládání, práce s lany, lezení ve třech


Navazování na lano v kombinaci s prsním úvazkem

tři způsoby


Vázání uzlů a jejich použití

osmičkový (i dvojitý), dračí smyčka (i dvojitá a napichovaná), lodní
smyčka (nahozená i napichovaná), pol. lodní (nahozený i dvojitý),
vůdcovský, prusík (různě, druhy), franc. prusík, Frostův (tuplovaná plochá smyčka), rybářský-dvojitý, zkracovačka, Škotova spojka - tkalcovský, ambulantní, Thompsonův uzel (kolem těla pro nouzové spouštění)


Orientace

a)

určení severu v přírodě

b)

práce s buzolou a zorientování mapy

c)

orientace v mapě a horolezecké značení ve skalách

d)

čtení a orientace v horolezeckém průvodci, schematické nákresy cest a zápis do vrcholové knížky

e)

nalezení cesty pomocí mapy a průvodce

f)

teorie, manipulace a orientace s GPS


Meteorologie

znalost a určování počasí v horách, taktika výstupu v horách


Pravidla lezení ve skalách a horách, v pískovcových a chráněných oblastech


Pravidla lezení na umělé stěně Horoklubu a boulderu v Kadani


Základní techniky lezení, slovní pokyny, pravidlo tří pevných bodů


Názvosloví v horách, používání horolezeckých výrazů, slovní pokyny


Znalost místopisu Vysokých Tater (vrcholy, doliny), místopisu Alp (hl. vrcholy, hřebeny, oblasti), místopisu světových velehor (základní údaje)


Chráněné oblasti a národní parky v ČR


Výstroj do hor

oblečení a obuv, bivakovaní potřeby, ostatní doplňky (co, kdy, kde, jak a proč použiji a kvalita, vlastnosti výstroje)


Výzbroj do hor

pro letní i zimní lezení (co, kdy, kde, jak a proč použiji a kvalita, vlastnosti výzbroje)


Karabiny

technická data, zkoušení, druhy a jejich použití, vedení lana přes karabinu (expresku)


Stany

druhy, kvalita a použití, bivakovací vaky (žďárák), záhrab, iglú, záchranná fólie, karimatky – druhy a vlastnosti, kde a jak stanovat


První pomoc

nácvik konkrétních situací, teoretické znalosti, zásady a postupy při poskytování PP, signály, přivolání další pomoci, spolupráce s vrtulníkem, lékárnička – vybavení a použití léků, prevence a činnost při zasažení bleskem, po dlouhotrvajícím visu v laně, po úrazu hlavy, páteře, šoku, vnitřním zranění, zlomeniny, pneumotoraxu


Laviny

postup lavinézním terénem, vznik, tvrdost vrstev, stupně nebezpečí, výzbroj a protilavinové prostředky, záchrana a využití lavinových vyhledávačů


Skialpinismus a lezení v ledu

teorie mazání lyží, praktické lyžování, tulení pásy, vázání, boty,
chůze v mačkách, druhy a správné seřízení a upevnění, cepín a jeho použití, druhy a použití teleskopických hůlek, druhy a použití sněžnic


Praxe ve skalách

Perštejn, Kozelka, Svatošky, Bořeň, pískovcové skalní oblasti